ths.kth.se/metoo - share your story
==Swedish below==
We know that sexism, sexual harassments and discrimination are neither new nor uncommon at our campuses or in our daily lives. The student union will now take real measures to come to terms with these issues and signal that this culture is not accepted anywhere.

HOW CAN MY EXPERIENCE CONTRIBUTE?
We need your story, your experiences, to help us map out the extent of the problem here at KTH. We have learned that stories are a more effective way to create understanding. Also by getting information about what happens at KTH the union and the university will also know in what areas we need to focus extra with preventive work.

WHAT CAN I SHARE?
If anything ever happened to you or made you feel uncomfortable/belittled in class, in a queue to an event, at the lunch/fika break, on the dancefloor, in labs, during a gasque, in a committee, a meeting, please let us know. No experience is too small, insignificant nor too large for you to share.

WHAT HAPPENS NEXT?
The next step is to show that these stories exist to the world. The stories in their entity will be read by a select few people at THS Central, but the situations will be used in the extensive work with equality to raise awareness and create change and impact. When published they will be altered to ensure anonymity.

Please refrain from using names, but be as specific as possible otherwise.

===SVENSKA===
Vi vet att kränkningar, sexuella trakasserier och sexism inte är något varken nytt eller ovanligt i vår vardag och på campus. Kåren kommer nu ta tag i problemen för att komma tillrätta med den normaliserande sexistiska kulturen.

HUR KAN MIN UPPLEVELSE BIDRA?
Genom att samla in anonyma berättelser kan vi tillsammans belysa problemets omfattning även för de som inte förstår eller tror att det inte finns. Vi har märkt att konkreta berättelser är vad som krävs för att nå förståelse. Dessutom kommer din berättelse hjälpa oss att få en bild av hur det ser ut på KTH så att vi vet var vi behöver satsa extra.

VAD KAN JAG DELA?
Din berättelse på vad du varit med om eller upplevt obehagligt på campus; allt från föreläsningssalen, gasquen, grupparbetet, labben till lunchrasten eller något som hänt inom ett ideellt engagemang. Du är helt anonym och ingen upplevelse är för liten eller stor.

VAD HÄNDER SEN?
Din berättelse kommer användas i det arbete som kåren och högskolan tillsammans kommer utföra. Det kommer vara en särskild begränsad grupp personer på THS Central som kommer ta del av underlaget i sin helhet, men situationerna kan komma att återberättas publikt (med eventuella ändringar för att anonymisera ytterligare) för att medvetandegöra problemen och väcka förståelse.

Tänk på att inte använda personnamn i berättelsen. Tack för att du vill dela med dig!

Beskriv din upplevelse / Describe your experience *
Your answer
Är det okej om vi publicerar det du skrev?/ Is it okay if we publish your story? *
Your story can help us. We have learned that stories are a more effective way to create understanding and if needed it will be even more anonymized.
Vill du ha hjälp med att göra en officiell anmälan?/Would you like us to help you file a formal report? *
If yes, we will need your contact information
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of THS Student Union at KTH. Report Abuse - Terms of Service