Аналіз уроку

  Тип, структура уроку, його місце серед уроків з теми
  Мета уроку, дидактичні завдання окремих етапів.
  Час
  Please enter one response per row
  Методика повторення, диференціація завдань
  Кількість задіяних перевіркою учнів
  Об'єктивність та аргументація оцінювання
  Please enter one response per row
  Вимоги програми
  Науковість, зв'язок із життям, системність, доступність, співвідношення у матеріалі головного та другорядного.
  Відповідність матеріалу меті та завданням уроку
  Please enter one response per row
  Оснащеність уроку наочними посібниками, дидактичними ма¬теріалами
  Обґрунтованість застосованих методів.
  Активізація пізнавальної діяльності
  Використання інноваційних методик, поєднання їх з традиційними
  Поєднання фронтальної, індивідуальної та групової форм роботи
  Самостійна робота учнів
  Методика контролю та обліку знань.
  Please enter one response per row
  Добір матеріалу для формування умінь та навичок
  Самостійна робота під час закріплення
  Зворотній зв'язок. Оцінювання відповідей.
  Please enter one response per row
  Обсяг, характер і доступність матеріалу.
  Наявність диференційованих завдань
  Місце домашнього завдання на уроці.
  Please enter one response per row
  Рівень педагогічних вимог до роботи учнів, розвитку їхньої мови, мислення.
  Мова вчителя та загальний стиль його поведінки
  Організаторська, управлінська діяльність вчителя. Робота з різними групами учнів.
  Діяльність вчителя як консультанта та координатора навчання.
  Please enter one response per row
  Самостійна робота. Робота в групах.
  Диференціація та індивідуалізація
  Активність мислення
  Розвиток психічної сфери учнів
  Please enter one response per row
  Підбиття підсумків
  Виконання плану.
  Рівень досягнення мети
  Рівень якості знань, умінь, навичок, виявлених на уроц
  Please enter one response per row
  This is a required question