Enkät till dig som är körledare
Det finns idag en del forskning om kör och körledning, men vi har ännu lite kunskap ur ett körledarutbildningsperspektiv. Formuläret tar endast några minuter att besvara. Undersökningen är anonym och materialet kommer endast att nyttjas i forskningssyfte.
Det finns inget rätt eller fel sätt att svara på frågorna, dock är vi genuint intresserade av din utbildningserfarenhet. Undersökningen är kvantitativ och vänder sig brett till körledare i Sverige.

Undersökningen ingår i forskningsprojektet "Lära köra kör" med de tre forskarna:
Pia Bygdéus, PhD, universitetslektor i musikpedagogik, Linnéuniversitetet (Lnu)
Cecilia Jeppsson, PhD, universitetslektor i pedagogik, Linnéuniversitetet (Lnu)
Anna Backman Bister, PhD, universitetslektor i musikpedagogik, Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Svarsalternativ i rutor innebär att flera svarsalternativ kan anges medan cirklar innebär att endast ett svar kan anges. Stjärna vid frågan innebär att det är obligatoriskt att svara. Precisera gärna dina svar under "Övrigt"!

Tack för din medverkan!
1. Är du: *
2. Vilken åldersgrupp tillhör du? *
3. I vilken slags organisation har du erfarenhet av att vara körledare? (Flera svarsalternativ kan anges.) *
Required
4. Arbetar du som körledare avlönat eller icke avlönat? *
5. Om du leder kör i egen regi, i vilken organisationsform sker det? (Flera svarsalternativ kan anges.)
6. Betraktar du ditt körledaruppdrag som ett arbete eller fritidsintresse? (Flera svarsalternativ kan anges.) *
Required
7. Vilka erfarenheter har du själv av att sjunga i kör? (Flera svarsalternativ kan anges.) Sjungit i barnkör i... *
Required
8. Sjungit i ungdomskör i... (Flera svarsalternativ kan anges.) *
Required
9. Sjungit i vuxenkör i... (Flera svarsalternativ kan anges.) *
Required
10. När det gäller körsång i din egen uppväxt har du som körsångare övervägande erfarenhet av: (Flera svarsalternativ kan anges.) *
Required
11. Har körledaren i din uppväxt, vid repetition, arbetat med: (Flera svarsalternativ kan anges.) *
Required
12. Hur arbetar du som körledare med dina körsångare? (Flera svarsalternativ kan anges.) *
Required
13. Arbetar du själv som körledare idag vid repetition med: (Flera svarsalternativ kan anges.) *
Required
14. Vilken är din erfarenhet som körledare av att arbeta och framträda sceniskt med körer? *
15. Vilken utbildning har du som arbetar med barn- och ungdomskörer? (Precisera gärna din utbildning under "Övrigt".) (Flera svarsalternativ kan anges.) *
Required
16. Du som har gått folkhögskola: Har du fått utbildning i barn- och ungdomskörmetodik?
Clear selection
17. Du som har gått högskola/universitet: Har du fått utbildning i barn- och ungdomskörmetodik?
Clear selection
18. Vilken åldersgrupp tillhör körmedlemmarna i din/dina körer idag? (Flera svarsalternativ kan anges.) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy