Cezhraničný prenos znečistenia ovzdušia Česká republika – Slovenská republika
Vážená pani, vážený pán,

venujte prosím niekoľko minút vyplneniu tohto dotazníku.

Cieľom je zistiť informovanosť o kvalite ovzdušia v prihraničnom beskydskom regióne a o cezhraničnom prenose znečistenia medzi Českou a Slovenskou republikou po realizácii projektu: „Společná studie prozachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje“ (kód ITMS 22420220032) financovaného z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, ktorého riešiteľmi boli Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Žilinská univerzita v Žiline.

Viac na: http://apcs.vsb.cz/.
1. Podľa územného členenia SR ste z obce, mesta, okresného mesta:
2. Aká je vaša úloha v obci?
3. Je vo vašej obci nejaká stanica merania znečistenia ovzdušia?
4. Aká je kvalita ovzdušia vo vašej obci?
5. Aké zdroje* najvýznamnejšie ovplyvňujú kvalitu ovzdušia vo vašej obci?
(*Pozn.: Zdroj znečisťovania ovzdušia je zariadenie alebo činnosť, ktoré do ovzdušia vnášajú nežiadúce škodliviny (znečisťujúce látky), napr: továrenský komín (priemyselný zdroj), výfuk automobilu (doprava), komín rodinného domčeka (lokálne ohnisko) a pod.)
6. Aký je podiel prenosu znečistenia z Českej republiky na kvalite ovzdušia vo vašej obci?
7. Cítite sa byť o kvalite ovzdušia vo vašej obci dostatočne informovaný? (Zvoľte na stupnici od 1 do 5.)
8. Podeľte sa s nami o váš názor na kvalitu ovzdušia (nie je povinné):
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy