Hämtningsservice/Pickupservice

Utelandningar är ibland en oundviklig konsekvens av tävlingsflygande därför erbjuder Uppsala Masters hämtningsservice vid utelandning.
Outlandings are an unfortunate and sometimes unavoidable consequence of comptetition flying. Therefore Uppsala Masters will offer a pickup service for outlanding pilots.

  Förutsättning/Conditions

  Erbjudandet gäller obegränsat antal hämtningar under tävlingsperioden. Förutsättning är att vagn är i ordningsställd och tillgång till pilotens bil säkrats. Bränsle bekostas av tävlingspilot. The offer covers unlimited pickups during the competition week. A prerequisite is that the trailer is in order and access to the pilots car has been secured. Fuel costs are covered by the pilot.
  This is a required question
  This is a required question

  Betalning/Payment

  Betalning erläggs i förväg senast i samband med incheckning. Det går bra att betala till samma konto som tävlingsanmälan. Märk inbetalningen med tävlingsnummer och "hämtning" Payment shall be done in advance no later than check in. Payment to the same account as the entry fee is fine. Please tag the payment with competition number and "hämtning".