WIZYTOWNIK dla Wolontariusza !!!          Zapraszamy na spotkania wokół wolontariatu :)
Jeśli na co dzień jesteś wolontariuszem i chcesz się doskonalić, lub masz w sobie cechy lidera i chcesz wiedzieć jak pracują inni wolontariusze KONIECZNIE ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W SPOTKANIU ROZWIJAJĄCYM W NOWYM SACZU!

Zapraszamy na wizytę studyjną do Stowarzyszenia Sursum Corda i Gminnego Schroniska dla zwierząt w Wielogłowach. Spotkanie z przedstawicielami obu instytucji będzie okazją do wysłuchania jak instytucje pracują z wolontariuszami, nabycia nowych umiejętności i zainspirowania się do dalszej pracy wolontarystycznej. Nieformalny charakter spotkania sprzyjać będzie rozmowom i wymianie doświadczeń na temat podejmowanej aktywności z udziałem wolontariuszy, a także podtrzymaniu motywacji do dalszego działania w KS. Wrażenia i odczucia omówimy przy kawie i ciastku- będzie to też okazja do wymiany doświadczeń :)


Dla kogo?
Wolontariusze oraz mieszkańcy Nowego Sącza i okolic, zarejestrowanych w Systemie Obsługi Wolontariuszy zarejestruj się https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register
Dołącz do wyjątkowego grona !!!

Termin i miejsce
•     31.05.2023r.  
•      godz. 10.00 - 13.00
•      Biuro Stowarzyszenia Sursum Corda ul. Lwowska 11 wejście od ul. Św. Małgorzaty 3

Koszt
Bezpłatnie
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy!

Co dodatkowo?
Certyfikat potwierdzający udział w spotkaniach.
Do końca roku 2023 – darmowe konsultacje merytoryczne z doradcą ds. wolontariatu

Prowadzący:
Wizyty studyjne z  2 przedstawicielami organizacji pozarządowych
•   Halina Rams   - Szkoleniowiec, trener Korpusu Solidarności, aktywny działacz społeczny, członek Zarządu  Stowarzyszenia Sursum Corda
•    Małgorzata Surowiak - Koordynator Wolontariatu w Gminnym Schronisku dla zwierząt w Wielogłowach 

Osoba do kontaktu:
Halina Rams
501316271
wolontariat@sc.org.pl 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków "Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030"rpusu Solidarności.
Prowadzący spotkanie - szkoleniowiec, trener Korpusu Solidarności, aktywny działacz społeczny

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Zapraszamy Cię:
Imię i nazwisko *
Miejscowość zamieszkania *
Numer telefonu *
E-mail: *
Jak długo jesteś wolontariuszem? *
W jakiej organizacji/instytucji pełnisz rolę wolontariusza? *
KLAUZA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH *
Informacja o przetwarzaniu danych  1. Administratorem danych osobowych jest Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, zaś Podmiotem Przetwarzającym jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Lwowskiej 11.   2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w celu udziału w wydarzeniach w ramach zadania Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu - edycja 2021-2023 w ramach programu „Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia projektu lub cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów rozliczenia projektu. 3. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi np. hostingowe. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora lub Podmiot Przetwarzający umowę powierzenia przetwarzania danych, w której zagwarantowana jest ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO.4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania. 5. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże ze względu na cel i charakter przetwarzania, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie będzie uniemożliwiał wzięcie udziału wydarzeniach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”.  6. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie (publikację) zdjęć przez Stowarzyszenie Sursum Corda, z siedzibą w Nowym Sącz (33-300) przy ul. Lwowska 11 oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, na ich stronach internetowych, ich profilach w serwisach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych, a także na potrzeby promocyjne i sprawozdawcze ww. podmiotów.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy