Toegestaan door de AVG?
Geef van de volgende voorbeelden aan of ze zijn toegestaan door de AVG *
Ja
Nee
Het opslaan van persoonsgegevens bij de gemeente in de basisregistratie personen (BRP).
Om het verloop van een epidemie te volgen en deze te beteugelen worden medische gegevens verzameld van (een deel van) de bevolking, (zonder expliciete toestemming van de betrokkenen).
Bepalen van de ondersteuningsbehoefte van studenten op basis van hun gemeten activiteit in een elektronische leeromgeving.
Voor een onderzoek worden zoveel mogelijk gegevens van elke kandidaat verzameld om een algemeen databestand op te bouwen dat voor verschillende onderzoeken in te zetten is.
De eindexamencijfers van een kandidaat voor een studentassistentschap opvragen als aanvulling op de sollicitatie informatie.
Via e-mail versturen van toets resultaten van een cursus naar de deelnemers.
Bijhouden hoe vaak de universiteitsbibliotheek wordt bezocht, digitale sleutels (druppels) worden gebruikt.
Submit
This form was created inside of University of Groningen. Report Abuse - Terms of Service