แบบสำรวจความสนใจโครงการอบรมความรู้เพื่อสะสมหน่วยกิต "Global Leader Development Program" ตรีควบโท (วิศวกรสายพันธุ์ CEO) หลักสูตรนานาชาติ
ปัจจุบันความต้องการในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจยังคงมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ ทางคณะบริหารธุรกิจ สจล. จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดบริหารธุรกิจ ผ่านหลักสูตร "Global Leader Devolopment Program" รุ่นที่ 1 นี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งดำเนินการให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ สามารถนับหน่วยกิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้โอนหน่วยกิตไปในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ แบบปกติ หรือแบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาโทสั้นลง (ได้ 2 ปริญญาตรี+โท ภายใน 5 ปี)

Currently, the need for further studies at the master's degree level As for business administration, there is still increasing demand for industry, commerce and service sectors, so KMITL has organized a program to prepare graduates to enter the business administration market through the "Global Leader Devolopment Program" which is a collaboration between the Faculty of Business Administration by the Master of Business Administration Program, International Program in collaboration with the School of Engineering To aim to provide knowledge in business administration at the master's degree level. This provides an opportunity for qualified undergraduate students can count credits To allow participants to transfer credits to the Master of Business Administration program International course, regular or online This will shorten the duration of study at the master's degree. (Getting 2 bachelor's degrees + master's degrees within 5 years)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) *
2. Email *
3. ความสนใจโครงการ "Global Leader Development Program" (Interest in the "Global Leader Development Program")
Clear selection
3. สาขาวิชาที่ศึกษา (Program) *
4. ชั้นปีที่กำลังศึกษา (ํYear of College) *
5. นักศึกษารับทราบโครงการจากที่ใด (How did you find our projects/programs?) *
Required
6. เหตุผลที่น้องๆ สนใจโครงการ Global Leader Development Program (Why are you interested in the Global Leader Development Progra?) *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Report Abuse