Konferencja "Praca zgodna z kwalifikacjami"
Szanowni Państwo,
Fundacja Aktywizacja, Pełnomocniczka Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają na konferencję "Praca zgodna z kwalifikacjami", która odbędzie się dnia 29.11.2019 w godzinach 10:00-14:30 w sali Zeta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Al. Niepodległości 53
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń między uczestnikami w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
*
Adres mailowy do kontaktu *
Jestem *
Informacje o innych potrzebach *
Required
Pytania do organizatorów *
Dane osobowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Fundację Aktywizacja (Administratora danych) z siedzibą w Poznaniu ul. Poznańska 62 lok. 101,
60-853 Poznań w celu realizacji działań związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach projektu Konferencja "Praca zgodna z kwalifikacjami".

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Aktywizacja z oddziałem w Poznaniu, ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań, w dalszej części zwane Administratorem. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mailowy: poznan@aktywizacja.org.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach projektu Konferencja:"Praca zgodna z kwalifikacjami” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
5.W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8.Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2.
10.Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Zapoznałem/-am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych Zgłaszam chęć uczestniczenia w konferencji *
Organizatorzy
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy