Đơn đề nghị công nhận chuẩn đầu ra Ngôn ngữ Anh và kỹ năng sử dụng CNTT
Sinh viên chú ý đọc kỹ hướng dẫn trên Cổng thông tin sinh viên trước khi kê khai các thông tin.
Sinh viên cần khai ĐỦ và CHÍNH XÁC các thông tin, in mẫu biểu trả về email của sinh viên sau khi khai xong và mang đến phòng Đào tạo kèm bản sao có chứng thực của các chứng chỉ đã có (chú ý thời hạn trên Cổng thông tin).
Email address *
Họ và tên *
Ngày tháng năm sinh *
MM
/
DD
/
YYYY
Điện thoại *
Mã số sinh viên *
Hệ đào tạo *
Đại học chính quy (đại trà/ chuẩn)
Cử nhân Chất lượng cao
Chương trình
Khóa và lớp học *
Khoa quản lý *
Ngân hàng
Tài chính
Quản trị kinh doanh
Kế toán kiểm toán
Kinh doanh quốc tế
Hệ thống thông tin quản lý
Ngoại ngữ
Luật
Kinh tế
Chọn Khoa
Tên chứng chỉ tiếng Anh đã có
Khung châu Âu (B1, B2..)
Khung Việt Nam (3/6, 4/6)
IELTS
TOEFL iBT
Loại chứng chỉ
Mức điểm/ trình độ đạt ghi trên chứng chỉ
Tổ chức cấp chứng chỉ
Ngày cấp chứng chỉ
MM
/
DD
/
YYYY
Tên chứng chỉ Tin học đã có
Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao
MOS
ICDL
IC3
Loại chứng chỉ
Mức điểm/ trình độ đạt ghi trên chứng chỉ
Tổ chức cấp chứng chỉ
Ngày cấp chứng chỉ
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Học viện Ngân Hàng. - Terms of Service