ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് - അക്കൗണ്ട് വിവരശേഖരണം
കൈറ്റ് മാസ്റ്റര്‍/ മിസ്റ്റ്രസ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്
സ്കൂള്‍ കോഡ് *
സ്കൂളിന്റെ പേര് *
യൂണിറ്റ് - ഇമെയില്‍ വിലാസം *
എെ ടി അഡ്വൈസറി അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ *
ബാങ്കിന്റെ പേര് *
Must be a nationalized bank
ബ്രാഞ്ച് *
IFSC കോഡ് *
അക്കൗണ്ട് ഹോള്‍ഡറുടെ പേര് *
പാസ്സ് ബുക്കിന്റെ ആദ്യ പേജിന്റെ ചിത്രം അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service