Külaliikumise küsitlus eriolukorra kohta
Hea alaline või ajutine maaelanik ja maaelu huviline. Eesti Külaliikumine Kodukant tahab selle kiirküsitlusega välja selgitada, millised olid teie kogemused eriolukorra ajast ning kuidas need erinesid maal ja linnas viibides. Küsitlus on anonüümne ja vastuseid kasutatakse ainult üldistatud kujul.
Oleme tänulikud, kui leiate enne 5. juunit aega 5-10 minutit küsimustele vastamiseks.
Suur tänu koostöö eest!
Ivika Nõgel
Eesti Külaliikmusi Kodukant juhatuse liige
Lisainfo: 5115914, ivika@kodukant.ee
1. Kus te elasite eriolukorra ajal (13. märts kuni 17. mai 2020)? *
2. Kui vana te olete (täisaastates)? *
3. Millises maakonnas asub teie peamine kodu? *
4. Milline on teie jaoks lõppenud eriolukorra kõige murettekitavam või häirivam mõju?
5. Mida positiivset eriolukord teie jaoks kaasa tõi?
6. Millest eriolukorra ajal kõige enam puudust tundsite?
7. Kuidas mõjutas eriolukord suheteid ja koostööd teie kogukonnas?
8. Millist tuge, abi või leevendust pakkus eriolukorra ajal teie elupaiga kohalik omavalitsus?
9. Kuivõrd te nõustute järgmiste väidetega? *
nõustun
nii ja naa
ei nõustu
ei oska vastata
Eriolukord on suurendanud inimeste hoolivust.
Viimased kaks kuud on minu jaoks olnud pingelised.
Olen oma lähedaste tervise pärast muretsenud.
Olen tänu eriolukorrale omandanud uusi oskusi.
Olen eriolukorra ajal pakkunud vabatahtlikuna naabritele/kaaskodanikele abi.
Minu sissetulek on eriolukorra tõttu oluliselt vähenenud.
Olen tundnud puudust suhtlusest.
Olen eriolukorra ajal tavalisest rohkem õues liikunud.
Arvan, et maal on eriolukorraga kohanemine olnud kergem kui linnas.
Naabrid/kaaskodanikud/vabatahtlikud on mind eriolukorra ajal aidanud.
Olen väiksematele kuludele tõttu võitnud oma (pere) sissetulekutes.
Olen kahe kuu jooksul saanud end korralikult välja puhata.
Tunnen ebakindlust oma (pere) tuleviku suhtes.
Olen eriolukorra tõttu kaotanud töö.
Eriolukord tugevdas minu kodukohas kogukondlikke suhteid.
Olen eriolukorra mõjul otsustanud vahetada oma ametit või eriala.
Olen kodus püsides töötanud efektiivsemalt kui varem.
Eriolukord on andnud kinnitust minu otsusele/valikule elada maal.
10. Soovi korral võite siin täpsustada eelmisi vastuseid.
11. Kuidas võib eriolukord teie hinnangul tulevikus mõjutada maapiirkondi?
12. Milliseid samme ootate ja kellelt, et eriolukorra negatiivseid mõjusid vältida või leevendada?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MTÜ Partnerlus. Report Abuse