Zgłoszenie na szkolenie AIS
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie z projektu "Akademia Inspiracji Sąsiedzkich"

Projekt „Akademia Inspiracji Sąsiedzkich” realizowany w ramach III Osi priorytetowej:
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-T011/18.
Organizator szkolenia: Społeczna Akademia Nauk
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
PESEL *
Your answer
Wiek *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Adres: ulica *
Your answer
Adres: kod pocztowy, miejscowość *
Your answer
Miejsce pracy / zawód (jeśli dotyczy) *
Your answer
Orzeczenie o niepełnosprawności *
Specjalne potrzeby związane z niepełnosprawnością - proszę wskazać jakie?
Your answer
Specjalne potrzeby żywieniowe *
Dotyczy TYLKO uczestników szkoleń stacjonarnych.
Jeśli w powyższym zostało zaznaczone "TAK" - proszę podać jakie są specjalne potrzeby żywieniowe.
Your answer
Zapotrzebowanie na nocleg *
Dotyczy TYLKO uczestników szkoleń stacjonarnych zamieszkujących powyżej 50 km od miejsca organizacji szkolenia.
Typ i termin szkolenia *
Typ: Akademia Inspiracji Sąsiedzkich lub Szkolenie otwarte dot. kwestii sąsiedzkich.
Your answer
Forma szkolenia *
Praca w organizacji NGO *
Chcę zmienić swoją sytuację społeczno-zawodową *
Posiadam doświadczenie w realizacji inicjatyw oddolnych *
Jeśli w powyższym zostało zaznaczone "TAK" - proszę podać jakie to doświadczenie
Your answer
Klauzula RODO *
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związkuz wpisaniem ich na listę uczestnictwa w projekcie Akademia Inspiracji Sąsiedzkich. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) i rozporządzenie RODO.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy