Zgłoszenie na szkolenie AIS
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie z projektu "Akademia Inspiracji Sąsiedzkich"

Projekt „Akademia Inspiracji Sąsiedzkich” realizowany w ramach III Osi priorytetowej:
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-T011/18.
Organizator szkolenia: Społeczna Akademia Nauk
Email address *
Imię *
Nazwisko *
PESEL *
Wiek *
Numer telefonu *
Adres: ulica *
Adres: kod pocztowy, miejscowość *
Miejsce pracy / zawód (jeśli dotyczy) *
Orzeczenie o niepełnosprawności *
Specjalne potrzeby związane z niepełnosprawnością - proszę wskazać jakie?
Specjalne potrzeby żywieniowe *
Dotyczy TYLKO uczestników szkoleń stacjonarnych.
Jeśli w powyższym zostało zaznaczone "TAK" - proszę podać jakie są specjalne potrzeby żywieniowe.
Zapotrzebowanie na nocleg *
Dotyczy TYLKO uczestników szkoleń stacjonarnych zamieszkujących powyżej 50 km od miejsca organizacji szkolenia.
Typ i termin szkolenia *
Typ: Akademia Inspiracji Sąsiedzkich lub Szkolenie otwarte dot. kwestii sąsiedzkich.
Forma szkolenia *
Praca w organizacji NGO *
Chcę zmienić swoją sytuację społeczno-zawodową *
Posiadam doświadczenie w realizacji inicjatyw oddolnych *
Jeśli w powyższym zostało zaznaczone "TAK" - proszę podać jakie to doświadczenie
Klauzula RODO *
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związkuz wpisaniem ich na listę uczestnictwa w projekcie Akademia Inspiracji Sąsiedzkich. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) i rozporządzenie RODO.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy