بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد دانشگاه مهارت گرا

به نام خدا
استاد گرامی
با سلام و احترام، پرسشنامه‌ای که در اختیار دارید مربوط به پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی با هدف "بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ایجاد دانشگاه مهارت گرا " می‌باشد. همانگونه که استحضار دارید دانشگاه های مهارت گرا باز تعریف جدیدی از دانشگاه های کارآفرین و نسل سومی هستند که از سه بعد تولید ثروت، فناوری و مهارت اندوزی اخیرا توسط سیاست گذاران، صاحب نظران و برنامه ریزان حوزه آموزش عالی به آن توجه شده است. بنابراین محقق در این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد دانشگاه های مهارت گرا از منظر سه بعد گفته شده می باشد، لذا از جناب عالی به عنوان فردی مجرب و صاحب نظرتقاضا دارد چند دقیقه از وقت ارزشمند خود را جهت پاسخ‌گویی به سوالات زیر که در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و سوالات مرتبط با موضوع و در قالب طیف لیکرت طراحی شده است اختصاص دهید. لازم به ذکر است اطلاعات شما در این پرسشنامه نزد محقق محفوظ مانده و نیازی به ذکر نام نمی‌باشد. ضمنا در صورت تمایل به کسب نتایج تحقیق لطفا رایانامه خود را مرقوم فرمایید.

با سپاس فراوان
اکرم مقدسی
دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question