แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ใหม่ (Home Page) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th)
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ใหม่ (Home Page) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล
คำชี้แจง
1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้

5 ตรงกับ ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด
4 ตรงกับ ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก
3 ตรงกับ ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยปานกลาง
2 ตรงกับ ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อย
1 ตรงกับ ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด/ควรปรับปรุง (พร้อมระบุเหตุผลหรือข้อปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ)

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service