Без Насилие - какво се случва около нас!

Попълвайки тази анкета, Вие ще подпомогнете инициативата на сайта Без насилие, който е създаден да гарантира информираността на обществото относно проблемите свързани с домашното насилие. Ние вярваме, че познаването на проблема би повлияло върху нагласите в обществото, намаляването на толерантността към насилието и начините за противодействие на това явление в българското общество.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question