แบบฟอร์มขอใช้บริการคอมพิวเตอร์ iMac
ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac ระบบปฏิบัติการ macOS จำนวน 41 เครื่อง และขอสงวนสิทธิ์การบริการให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Email *
ชื่อ - นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
สถานภาพ *
Required
สังกัดคณะ/หน่วยงาน *
Required
สาขาวิชา *
วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการเข้าใช้บริการ *
MM
/
DD
/
YYYY
ช่วงเวลาที่ต้องการเข้าใช้บริการ *
ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการช่วงเวลาละไม่เกิน 20 เครื่อง
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse