LEUVEN TWINS BASE- & SOFTBALLCLUB
Kan je je persoonlijke gegevens invullen via onderstaand formulier? Het neemt enkele minuten in beslag. Binnen enkele dagen zal je een e-mail ontvangen met meer informatie over de Twins en je lidmaatschap. Heb je nog vragen, stuur dan een e-mail naar info@leuventwins.be.
____________________________________________________________

Please enter your personal details below - it should only take a few minutes. In a few days you'll receive an email with more information about the Twins and your membership. If you have any questions, send an email to info@leuventwins.be.

Leuven Twins 2018 - 2019 Membership Form
Persoonlijke informatie/Personal data
Voornaam/First name *
Jouw antwoord
Last name *
Jouw antwoord
E-mail *
Jouw antwoord
GSM *
Jouw antwoord
Geboortedatum/Birth date (DD/MM/YYYY) *
Jouw antwoord
- 18? E-mail ouders/parents
Jonger dan 18 jaar? Laat het e-mailadres van een van je ouders hier achter. / Younger than 18 years, please leave the e-mail of one of your parents.
Jouw antwoord
- 18? GSM ouders/parents
Jonger dan 18 jaar? Laat het e-mailadres van een van je ouders hier achter. / Younger than 18 years, please leave the e-mail of one of your parents.
Jouw antwoord
Nationaliteit/nationality *
Jouw antwoord
Geslacht/Gender
Straat/street *
Jouw antwoord
Huisnummer/number *
Jouw antwoord
Postbus/box number
Jouw antwoord
Postcode/postal code *
Jouw antwoord
Stad/city *
Jouw antwoord
Extra info
Welke soort honkbal wil je spelen?/Which form of baseball do you want to play? *
Twins agreements
Het lidgeld voor baseball bedraagt 130 euro, voor slowpitch 65 euro en voor beiden 150 euro. Voor beeball bedraagt dit 65 euro. Als de betaling van het lidgeld niet tijdig gebeurt, kunnen er bijkomende kosten aangerekend worden. Membership fees are EUR 130 for baseball, EUR 65 for slowpitch players or EUR 150 if you do both. For beeball this is 65 EUR. If the payment is not made in time, additional fees are required. *
Verplicht
Om gebruik te maken van de KUL faciliteiten, moet ik bij elke training of thuiswedstrijd in het bezit zijn van een geldige KUL sportkaart of een dagkaart van 5 euro. Meer informatie over de KUL sportkaart: https://www.kuleuven.be/sport/universitair-sportcentrum/sport-en-fitnesskaart-prijzen/start-1 In order to use KUL facilities, all present at training need to be in possession of a valid "Sportkaart" (valid for one year, variable prices) or "Dagkaart" (valid for one day, EUR 5) https://www.kuleuven.be/sport/sports/university-sports-centre/sports-and-fitness-card-prices *
Verplicht
NL: Ik heb de Privacyverklaring van de Leuven Twins gelezen en ik ga hiermee akkoord. *
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Leuven Twins vzw (Windmolenveldstraat 58 te 3000 Leuven, info@leuventwins.be), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@leuventwins.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op onze website http://leuventwins.be/privacyverklaring/
Verplicht
ENG: I've read the Privacy statement of the Leuven Twins and agree with it. *
Your personal data is processed by Leuven Twins vzw (Windmolenveldstraat 58, 3000 Leuven, info@leuventwins.be), to manage your membership and organize activities based on our contractual relationship as a result of your enrollment and for direct marketing (to keep you appraised of our activities) based on a justified cause to offer sports. If you do not want us to process your information for direct marketing, it suffices to let us know via info@leuventwins.be. Through this email address you can also ask us which of your personal data we process, edit or delete, or ask us to transfer your personal data. You can find a more complete overview of our policy in relation to personal information on our website. http://leuventwins.be/en/privacy-statement/
Verplicht
Verzenden
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google. Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden