แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อเท็จจริงและ/หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
เพศ *
อาชีพ *
เรื่องที่มาขอรับบริการ
Clear selection
ด้านคุ้มครองแรงงาน
Clear selection
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
Clear selection
ด้านแรงงานสัมพันธ์
Clear selection
จดทะเบียน/ต่อทะเบียน (ระบุ)
ขอใบรับรอง / ต่อใบรับรองอายุ (ระบุ)
ขอข้อมูล / เอกสาร (ระบุ)
อื่น ๆ (ระบุ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy