Open House: Aztecs In Action
Thank you for attending tonight's open house. Please take some time to provide us feedback, so we can continue to improve and engage our community.

Open House: Aztecas en Acción
Gracias por asistir a nuestro Open House/Puertas Abiertas esta noche. Por favor tomen un poco de tiempo para proporcionarnos sus comentarios, de modo que podamos continuar mejorando e involucrando a nuestra comunidad.

開放日:全校教職員與學生在活動中
感謝您參加今晚的開放日活動。請花一些時間給我們提供反饋,以便我們可以繼續改善並與社區互動

Toàn thể giáo chức viên và học sinh đang trong thời gian hoạt động
Cám ơn quý vị đã tham dự buổi Open Hour tối nay. Xin vui lòng dành chút thời gian để cung cấp sự phản hồi của quý vị cho chúng tôi, để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện và tương tác với cộng đồng của chúng ta
Current or Incoming family | Familia actual o entrante | 正在就讀學生或即將進來就讀學生的家庭 | Là gia đình của học sinh đang theo học hoặc sắp vô học
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Alhambra Unified School District. Report Abuse