Softverski alati 2
Anketa o kvalitetu kursa 2018/19
Kojom ukupnom ocenom biste ocenili kurs? *
Ocenite svoje slaganje sa sledećim izjavama. *
Uopšte ne.
Ne.
Delimično.
Da.
U potpunosti.
Cilj kursa je jasan.
Kurs je odgovorio na moja očekivanja.
Kurs je povećao moje interesovanje za programiranje.
Kurs mi je pomogao da ovladam osnovnim algoritamskim problemima.
Kurs je doprineo razvoju mojih digitalnih kompetencija.
Kurs mi je pomogao da lakše razumem i ispratim nastavu iz predmeta Osnovi programiranja.
Kurs me je podtsakao da razmišljam o primenama znanja stečenih na drugim predmetima.
Kompetencije stečene na kursu će mi biti od koristi pri pronalaženju posla.
Da li biste preporučili ovaj kurs svojim kolegama? *
Ocenite svoje slaganje sa sledećim izjavama. *
Uopšte ne.
Ne.
Delimično.
Da.
U potpunosti.
Materija kursa je bila izložena na efikasan i jasan način.
Tokom nastave je bila ohrabrivana diskusija svih učesnika.
Predavači su pokazali entuzijazam pri izlaganju materijala kursa.
Način organizovanja nastave podstiče samostalan rad studenata i aktivno učenje.
Težina zadataka koji su postavljani pred studente su bili primerene težine.
Sugestije za unapređenje sadržaja i organizacije kursa.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service