Majáles 31.05.2014

Miesto konania: Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava - Petržalka
Prihlasujte sa až po zaplatení vstupného 20 EUR na bankový učet 2500510778/8330
Ďakujeme!
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question