INSCRIPCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE MOIÀ "SOMNIS"
Benvolgudes famílies:
Aquest és un formulari d'inscripció a les activitats que es realitzen a l'Escola Municipal de Dansa de Moià "Somnis".

Qualsevol dada aportada en aquest formulari que tingui alguna variació durant el curs escolar, ha de ser comunicada per escrit a persones@moia.cat.

Tota la documentació que complementa la preinscripció, es pot fer arribar per les següents vies:
- Digitalment al correu electrònic persones@moia.cat
- En format paper (fotocòpia) a l'OAC (l'Oficina d'Atenció Ciutadana) de l'Ajuntament


Per dubtes i/o incidències podeu trucar al 938 300 000, o bé escriure a persones@moia.cat

CURS ESCOLAR 2019-2020
Nivell *
1. DADES ALUMNE
Nom *
Your answer
Cognom *
Your answer
Data naixement *
Your answer
DNI
Your answer
Adreça *
Your answer
C.P. *
Your answer
Població *
Your answer
2. DADES PARE/MARE/TUTOR LEGAL (en cas que sigui menor de 18 anys)
Nom *
Your answer
Cognom *
Your answer
DNI *
Your answer
Telèfon en cas d'emergència (1) *
Your answer
Telèfon en cas d'emergència (2) *
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
3. ALTRES DADES
Família nombrosa
Família monoparental
Nombre de germans inscrits a l'escola *
Your answer
L'alumne té necessitats educatives especials i/o discapacitats *
Required
En el cas que la resposta anterior sigui afirmativa, quines?
Your answer
4. PAGAMENT
Podeu consultar les taxes de l'escola municipal de dansa "Somnis" a l'ordenança 21: http://www.moia.cat/web/wp-content/uploads/2019/01/ORD-21-TAXES-I-PREUS-PUBLICS-2019.pdf

Els/les alumnes matriculats/des el curs 2018-2019 tenen un 50% de descompte en la matrícula.

4.1 Dades pagament
Dades bancàries
Titular/s del compte *
Your answer
Nom de l'entitat *
Your answer
4.2 Dades bancàries
Número de compte (IBAN): *
Your answer
5.ASPECTES SANITARIS
Afeccions respiratòries: *
Required
Intoleràncies alimentàries *
Required
Patologies o transtorns *
Required
En el cas que la resposta anterior sigui afirmativa, quins/es? *
Your answer
6. AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE DELS MENORS EN PUBLICACIONS ONLINE I OFFLINE
Autoritzo que la fotografia del/la meu/va fill/a pugui ser divulgada a nivell escolar. *
Required
Autoritzo que la fotografia del meu fill/a pugui ser divulgada pels perfils oficials del l'escola municipal de dansa "Somnis" i l'Ajuntament de Moià, de Twitter, Instagram, Facebook i plataforma web. *
Required
7. AUTORITZACIONS DE MOBILITZACIÓ
Autoritzo que el/la meu/meva fill/a surti sol/a del centre de dansa un cop finalitzades les classes *
Required
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
1) Fotocòpia del DNI (o targeta de residència on consti el NIE en el cas de persones estrangeres) del pare/mare o tutor legal.
2) Carnet de vacunació de l'alumne.
INFORMACIÓ ADDICIONAL
La inscripció no serà efectiva sense la documentació complementària necessària.
Aquesta documentació es pot presentar:
- Presencialment els documents a l'OAC de l'Ajuntament
- Digitalment al correu electrònic persones@moia.cat

Amb aquest document, el signant declara conèixer i acceptar el Reglament de Règim Intern de l’Escola Municipal de Dansa Somnis. Pots consultar-lo a goo.gl/i3RikD

Declaro que totes les dades que faig constar en aquest document són certes.

*
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service