การประกวด โมเดลศาสตร์พระราชา
1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. จำนวน 12 ทีม โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม

2. คุณสมบัติ
ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช.โดยส่งรายชื่อเข้าร่วมแข่งขันเป็นรายกลุ่ม (โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม)
หมายเหตุ : รับจำนวน 12 ทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. Report Abuse - Terms of Service