Ugostiteljsko-turističko učilište
Poštovani nastavnici,

u okviru procesa Samovrednovanja škole provodi se anonimna anketa za nastavnike.
Vaši će nam odgovori biti dragocjen pokazatelj u podizanju kvalitete rada našeg Učilišta na svim područjima.
Zato vas molimo da dajete potpune odgovore na sva pitanja.

Anketa se popunjava tako da se odabere samo jedan odgovor na postavljeno pitanje.

1. Nastavnici imaju mogućnosti utjecanja na kreiranje školskog kurikuluma.
2. Školskim kurikulom vodi se računa o međusobnoj predmetnoj i sektorskoj povezanosti.
3. Školski kurikulum kontinuirano se nadopunjuje i osuvremenjuje.
4. Nastavnim planovima i programima jasno su definirani ciljevi i ishodi učenja.
5. Školskim kurikulumom, planom i programom rada škole jasno su definirani ciljevi, aktivnosti i očekivana postignuća.
6. Nastavnim planom i programom jasno su definirani kriteriji ocjenjivanja.
7. Na početku školske godine nastavnici učenicima detaljno objasne što će i kako učiti.
8. Pristupi poučavanju primjereni su potrebama, interesima i dobi učenika.
9. Nastavnici potiču razvoj vještina učenja i samostalnost u učenju.
10. U nastavi se koristi širok raspon različitih i suvremenih oblika i metoda rada.
11. Nastava je individualizirana, zadaci i aktivnosti su primjereni potrebama svakog pojedinog učenika.
12. Pažljivo se procjenjuju učenici različitih sposobnosti ili sklonosti, vodeći računa o tom da svatko dobije odgovarajući poticaj
13. Pri ocjenjivanju se vodi računa o individualnom napredovanju učenika.
14. Škola djeluje u skladu sa zakonskim odredbama i usvojenim načelima štiteći učenika od nasilja, zlostavljanja i zlouporabe droge.
15. Učenici koji se susreću s osobnim problemima u školi dobivaju odgovarajuću podršku pri čemu se vodi računa o privatnosti, povjerljivosti i dostojanstvu učenika.
16. Na probleme učenika se reagira pravovremeno i na odgovarajući način.
17. Nastavnici surađuju sa stručnim suradnicima pri rješavanju različitih problematičnih situacija u školi, a po potrebi konzultiraju i vanjske službe.
18. Škola potiče uključivanje učenika u različite izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.
19. Nastavnici redovito prate i bilježe napredovanje učenika.
20. Škola ima dobro razvijene i učinkovite veze s drugim školama i odgojno- obrazovnim ustanovama.
21. Škola je dobro povezana s ustanovama koje pružaju psihološke i zdavstvene usluge učenicima, te s centrima socijalne skrbi.
22. Uprava škole utječe na stvaranje dobrog ozračja u školi.
23. Nastavnici se ponašaju pravedno i etično.
24. Među djelatnicima škole vladaju dobri odnosi.
25. Između djelatnika i učenika vladaju dobri odnosi.
26. Škola ima dobro razrađen sustav pravednog ocjenjivanja postignuća učenika.
27. Nastavnici znaju kako riješiti probleme discipline u razredu.
28. Školski prostor je siguran, ugodan i poticajan.
29. Roditeljima su lako dostupne informacije o svim aktivnostima škole.
30. Roditelji u školi dobivaju jasne upute kako najbolje mogu pomoći svojoj djeci pri učenju.
31. Svi razrednici i nastavnici imaju definirano vrijeme za primanje roditelja.
32. Nacionalna, etnička, vjerska, kulturna i jezična različitost se prihvaćaju, uvažavaju i njeguju.
33. Nenastavno osoblje pomaže nastavnicima u obavljanju administrativnih i drugih poslova.
34. Nastavnicima je omogućeno stalno stručno usavršavanje na nivou škole, županije i države u skladu s mogućnostima škole.
35. Nove se djelatnike postupno uvodi u rad uz primjerenu podršku.
36. U školi se provodi sustavno samovrednovanje rada.
37. Samovrednovanje je temeljeno na mišljenjima nastavnika, učenika, roditelja i drugih partnera škole.
38. Razvojni plan škole je dobro organiziran s jasno definiranim ciljevima i predviđenim aktivnostima.
39. Zadovoljan/na sam svojim odnosima s učenicima.
40. Zadovoljan/na sam svojim odnosima s kolegicama i kolegama.
41. Zadovoljan/na sam s vođenjem naše škole.
42. Zadovoljan/na sam statusom naše škole u lokalnoj zajednici.
43. Zadovoljan/na sam uvjetima rada u ovoj školi.
44. Zadovoljan/na sam programom predmeta koji predajem.
45. Zadovoljan/na sam zanimanjem koje sam odabrala.
46. Spol.
47. Godine radnog iskustva u obrazovanju
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service