Volitus MTÜ Eesti Bioanalüütikute Ühingu üldkoosolekul hääletamiseks

Palume täita käesolev vorm, see välja printida, allkirjastada ja üldkoosolekule kaasa võtta! Volituse väljaprint on vajalik teha enne lehekülje lõpul olevale väljale "submit" klõpsamist. Pärast väljaprintimist klõpsake väljale "submit", sellega on teie volitus registreeritud. PALUN MÄRKIGE PEALE VÄLJAPRINTIMIST VOLITAJA JA VOLITATATAVA NIME TAHA ISIKUKOODID !!!
    This is a required question
    This is a required question

    Volituse allkirjastamine

    Käesolev volitus kehtib 28.01.2017 MTÜ Eesti Bioanalüütikute Ühingu üldkoosolekul 2016 majandusaruande kinnitamisel ja tegevuskava 2017 kinnitamisel. Samuti bioanalüütikute ja bioanalüütikute tegevust puudutavate küsimuste kinnitamisel. ALLKIRI koostamise kuupäev