Αίτηση Εγγραφής - Formulaire d'inscription
Σχολικό Έτος 2021-2022 - Année scolaire 2021-2022
Πόλη - Ville *
Φύλο - Genre *
Επώνυμο παιδιού - Nom de famille *
Παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν, να σημειώσετε το επώνυμο και με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες - Prière de notez le nom de famille, si possible, en charactères grecs et latins
Όνομα παιδιού - Prénom de l'enfant *
Παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν, να σημειώσετε το όνομα και με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες - Prière de notez le prénom, si possible, en caractères grecs et latins
Ημερομηνία Γέννησης - Date de naissance *
MM
/
DD
/
YYYY
Ονοματεπώνυμο πατέρα - Nom et prénom du père *
Oνοματεπώνυμο μητέρας - Nom et prénom de la mère *
Διεύθυνση - Adresse *
Περιοχή - Ταχ. Κώδικας / NPA - Localité *
e-mail *
Μπορείτε να καταχωρίσετε περισσότερα από ένα e-mail, χωρισμένα με κόμμα. Προσοχή! Εάν δεν λάβετε το αυτόματο e-mail επιβεβαίωσης της καταχώρισης, επικοινωνήστε μαζί μας στο direction@ecolegrecque.ch - Vous pouvez enregistrer plusieurs adresses e-mail, séparées d'une virgule. Attention! Si vous ne recevez pas la confirmation automatique, veuillez svp le signaler au direction@ecolegrecque.ch
Τηλέφωνα - Téléphone(s) *
Μπορείτε να καταχωρίσετε περισσότερα από ένα νούμερα, χωρισμένα με κόμμα - Vous pouvez enregistrer plusieurs numéros, séparés d'une virgule
Εγγραφή για Γλώσσα και Ιστορία: - Inscription Langue et Histoire *
Required
Εγγραφή για Θέατρο/Xορό/Mουσική - Inscription Théâtre/Danses/Musique
Εγγραφή για Φύλαξη (Γενεύη και Νυόν) - Inscription Garderie (disponible uniquement à Genève et à Nyon)
Παρατηρήσεις - Commentaires
Αν κάνετε εγγραφή για πρώτη φορά, σας παρακαλούμε να σημειώσετε αν το παιδί σας καταλαβαίνει/μιλάει/γράφει ελληνικά και σε ποιο βαθμό. Επίσης, σημειώστε τυχόν ιατρικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουμε (πχ. αλλεργίες), καθώς και όποια άλλη πληροφορία θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
Εξουσιοδοτώ το Σχολείο να δώσει το e-mail, την διεύθυνση και το τηελέφωνό μου μου στον Σύλλογο Γονέων - J'autorise l'Ecole à donner mon e-mail, mon adresse et mon numéro de téléphone à l'Association des Parents *
Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους εγγραφής - J'ai lu et accepté les conditions d'inscription *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Cercle d'Etudes Grecques. Report Abuse