JOB FAIR IN VIETNAM 21/01/2015 at HUFLIT

This is pre-registration page. After registration, we will contact to you . Please fill in questions below. Thank you.
Đây là trang đăng ký tham dự trước thềm Ngày Hội Việc Làm. Sau khi nhận thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc và cập nhật tin tức mới đến với các bạn. Xin vui lòng điền giúp phần nội dung sau. Xin cảm ơn.
Contact/Liên hệ: Pasona Tech Vietnam E-mail: hr-info2@vn.pasonatech.co.jp Tel:08-3812-7590
https://www.facebook.com/pages/Job-Fair-at-Huflit-on-21st-of-January-2015/280947538781885
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question