BORANG MAKLUMBALAS KEPUASAN PELANGGAN LPHS No. Borang : LPHS/BKP/001


ARAHAN : Sila tandakan butiran jawapan yang disediakan.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Sila jawab dengan berpandukan skala di bawah

  (1) Tidak memuaskan (2) Memuaskan (3) Sangat memuaskan
  Mesra
  Sopan
  Cepat dan responsif
  Berkemahiran dan cekap menjalankan tugas
  Memberi penjelasan yang tepat
  Please enter one response per row
  Persekitaran pejabat
  Ruang menunggu
  Kemudahan yang disediakan
  Please enter one response per row
  Membekalkan maklumat yang diperlukan
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  * LPHS mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh tuan/ puan.