INSCRIPCIÓ CURS NIVELL BÀSIC ESPLUGUES DESEMBRE 2015

5-6-12-13 de desembre de 2015. Esplugues de Llobregat

  DADES PERSONALS

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DADES BANCÀRIES

  BANC SABADELL ES58-0081-1931-6800-0103-7606 *Indicant clarament nom complert i activitat que s'inscriu

  IMPORTANT!!

  S'ha d'enviar còpia del pagament a promocio@fcvolei.cat. Sense aquest comprovant la inscripció no tindrà cap validesa. Tambè cal enviar una imatge/còpia del DNI o PASSAPORT
  This is a required question

  ..................................................................................................................................................

  D'acord el estableis la Llei Orgànica 15/199, de 13 de setembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informen que les dades recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de la FDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL amb la finalitat d'atendre la seva sol•licitud d'inscipció als nostres cursos de formació. Pot exercir el seus drets d'accés , rectificació, cancel•lació i oposició mitjancant un escrit a la nostra adreça: CARRER LES JONQUERES 15 5è C 08003 BARCELONA. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat d'impartir la formació en la qual vosté s'ha inscrit i poder dur a terme la gestió del seu expedient formatiu i la seva avaluació. Així mateix, en el cas de ser necessari, les seves dades seran cedides al Consell Català de l'Esport i/o a la Real Federación Española de Voleibol per tal de que sigui expedit el Certificat Oficial corresponent. En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran recollides i tractades de manera manual i/o automatitzada per la Federació Catalana de Voleibol i incorporades al fitxer corresponent registrat a l'AEPD per al manteniment de la relació establerta, la persona titular de les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza la utilització d'imatges personals per a la seva difusió. Les dades només seran cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides sense el vostre consentiment per a finalitats diferents. Podeu exercir el vostre dret, rectificació, cancel•lació i oposició a l'adreça carrer Jonqueras, 16, 5è, 08003 Barcelona, o a la direcció de correu secretarigeneral@fcvolei.cat acreditant la titularitat conforme a dret.