Ankieta ewaluacyjna dla Rodziców
ZPO Klementowice- Ewaluacja wewnętrzna 2017/2018
Przedmiot ewaluacji: procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety
Jak często nauczyciele przekazują Państwu informację o osiągnięciach dziecka w szkole?
Jaką formę przekazywania informacji o osiągnięciach dziecka w szkole preferuje Pani/Pan najbardziej? Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź.
Czy uważa Pani/Pan, że informacja zwrotna udzielona przez nauczyciela uczniowi pomaga mu się uczyć?
Czy uważa Pani/Pan, że cele uczenia się formułowane przez nauczycieli pomagają uczniom się uczyć?
Jakie sposoby motywowania uczniów do nauki stosowane przez nauczycieli są zdaniem Pani/Pana najskuteczniejsze? Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź.
Jaki wpływ mają uczniowie na organizację lekcji i uczenie się w szkole?
Jaki sposób prezentowania informacji o sukcesach uczniów uważa Pani/Pan za najskuteczniejszy?
O co należałoby wzbogacić Pani/Pana zdaniem wyposażenie szkoły:Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź.
W jaki sposób nauczyciele udzielają uczniom wsparcia w trudnej sytuacji?Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź.
W jaki sposób Pani/Pana zdaniem nauczyciele dostosowują metody pracy do możliwości i potrzeb uczniów? Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź.
W jaki sposób uczniowie najskuteczniej uczą się od siebie nawzajem?Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź.
Pani/Pana zdaniem praca w parach/grupach jest stosowana w czasie lekcji:
Jakie urządzenia i pomoce nauczyciele wykorzystują na lekcjach?Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Szkoła Podstawowa w Klementowicach. Report Abuse - Terms of Service