แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. ....
คำชี้แจง กรุณากรอกแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้
ประกอบการศึกษายกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. ...
และโปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
Email address *
เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy