Ansvarserklæring ute
Sikkerhetsvilkår Ute

Tau AS gjennomfører turene, kursene, og klatreopplegg ute på en trygg og forsvarlig måte med vel kvalifiserte instruktører og med det utstyret aktivitieten krever. Likevel; fjellsport - herunder inneklatring, uteklatring, brevandring og isklatring innebærer en viss risiko for uhell og skader.

Deltakerne må underskrive en ansvarserklæring før turen eller kurset.

Undertegnede blir på den måten gjort oppmerksom på og aksepterer at turen/aktiviteten innebærer en viss risiko. Dette vil da oppfylle opplysningsplikten i produktkontroll-loven.

Dersom deltakeren ikke møter opp eller avbryter turen eller kurset, blir ikke tur-/kursavgiften refundert.

Våre instruktører har rett til å utelukke/bortvise deltakere fra bestilt kurs dersom vedkommende ikke tilfredsstiller de fysiske kravene som kurset/aktiviteten stiller og det uten at det kan kreves økonomisk kompensasjon.

Ved tap av utlevert utstyr må deltakeren selv erstatte dette.

Deltakerens ansvar
Deltakeren må selv vurdere om han/hun fyller de kravene som aktiviteten stiller.
Det vil si at Tau AS ikke står ansvarlig for skader/uhell som måtte oppstå for deltakeren i tilknytting til arrangementene våre. Tau AS er ansvarlig for at tilgjengelig utstyr er i forsvarlig stand. Dette gjelder da ikke medbrakt utstyr av deltagere.

Force Majeure

Ved ting som er utenfor Tau AS' kontroll som t.d. brann, naturkatastrofe o.l. har Tau AS rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

Tau AS tilrår en egen ulykkesforsikring for Fjellsport.
Jeg har lest og aksepterer denne ansvarserklæringen
Navn *
Dato *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tau AS. Report Abuse