Enkät om vardagskonsumption till boende i BRF Knallen och BRF Holmen
Under våren genomför vi tillsammans piloten Lånelådan för att underlätta för grannar att låna av varandra i kvarteret. Vi hoppas att du inför detta vill fylla i denna enkät med frågor om hur du handlar i vardagen.
Dina svar är helt anonyma. Det går bra att låta flera personer i hushållet svara på enkäten. Vi ser fram emot att träffas i workshops för att berätta mer om projektet och inom kort hittar du all information om piloten på www.laneladan.se. Har du frågor eller vill veta mer om vårt projekt Sharing Cities Stockholm (www.sharingcities.se) kan du kontakta Charlie Gullström, Forskningsledare, RISE (charlie.gullstrom@ri.se) eller Jörgen Lööf på medborgarinitiativet www.hs20.se (jorgen.loof@electricitystockholm.se). Vi är mycket glada för din medverkan och tackar dig på förhand!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jag är *
Jag bor i BRF *
Min sysselsättning *
Vilken ålderskategori hör du till? *
Är du ägare/innehavare (eller en av ägarna/innehavarna) till bostadskontraktet? *
Hur många vuxna bor i samma lägenhet som du, inklusive dig själv?
Clear selection
Hur många barn (under 18 år) bor i samma lägenhet?
Clear selection
Hur länge har du bott i nuvarande bostad?
Clear selection
Hur skulle du beskriva ditt engagemang för klimatfrågan just nu, på en skala från 1-10?
Jag är inte alls engagerad
Jag är nästan klimataktivist!
Clear selection
Hur skulle du värdesätta din lust att låna, låna ut eller dela med grannar just nu, på en skala från 1-10?
Jag har mycket lite lust att låna, låna ut eller dela med grannar
Jag har stor lust att låna, låna ut eller dela med grannar
Clear selection
Känner du till eller har hört talas om att boende i Hammarby Sjöstad gemensamt tagit fram ett klimatmål för Sjöstaden blir koldioxidneutral 2030?
Clear selection
Äter du ibland nötkött eller fläskkött?
Clear selection
Om du svarade ja - Skulle du kunna tänka dig att ställa om till en mer klimatsmart kost där du endast äter nöt- /fläskkött en gång i veckan, fågel/fisk två gånger och i övrigt äter vegetariskt?
Clear selection
Hur viktigt tycker du är att handla lokalt i Sjöstaden, på en skala 1-10
Inte alls viktigt
Mycket viktigt
Clear selection
Vilka argument tycker du är relevanta för att handla lokalt i Sjöstaden? Det går bra att ange flera alternativ
Clear selection
Vilka varor handlar du själv INTE (eller mycket sällan) i Sjöstaden? Flera alternativ är möjliga
Clear selection
Varför köpte du inte dessa varor lokalt i Sjöstaden?
Grovt räknat, hur mycket handlade du utanför Sjöstaden, i januari, i dessa kategorier? *
Inget alls
Mindre än 1000 kr
Mellan 1000-2000 kr
Mer än 2000 kr
Mat
Kläder
Utrustning till hushållet
Av det du handlade i dessa kategorier utanför Sjöstaden, ungefär hur mycket beställde du online?
Inget alls
Mindre än 1000 kr
1000-200kr
mer än 2000 kr
Mat
Kläder
Utrusting till hushållet
Hur fick du dessa varor levererade, som du beställt online?
Om du hade kunnat få varorna som du beställt online levererade direkt till din bostad, med cykelbud till Lånelådan, hade det varit ett bättre alternativ? Förklara varför/varför inte?
Skulle du överväga att inte genomföra några av dessa köp, om de funnits tillgängliga i Lånelådan, alltså genom lån av en granne?
Clear selection
Vad hoppas du ska finnas att låna i Lånelådan?
Tror du at Lånelådan kan bidra till ökad medvetenhet om hushållens klimatpåverkan vad gäller vardagskonsumption?
Nej knappast
Ja absolut
Clear selection
Tror du att Lånelådan kan bidra till förändrat beteende så att boende i ditt kvarter minskar sin vardagskonsumption?
På en skala från 1-10, hur väl trivs du i ditt bostadskvarter?
Trivs inte alls
Trivs mycket bra
Clear selection
Hur många grannar i ditt bostadskvarter känner du vid namn?
Clear selection
Hur skulle du beskriva din relation till dina grannar? (Flera alternativ kan anges)
Hur ofta umgås du med en granne (utöver en fem-minuters pratstund)?
Clear selection
Vad skulle ge dig anledning att lära känna fler grannar (du kan markera flera alternativ)
Om du lagar middag och plötsligt upptäcker att du saknar smör/olja/socker, vilket du behöver, vad gör du?
Clear selection
Brukar du och dina grannar hjälpa varandra? Flera alternativ är möjliga
Dagligen
En eller några gånger i veckan
En eller någa gånger i månaden
En eller några gånger om året
Aldrig
Lånar och lånar ut verktyg, kontorsmaterial, matingredienser, tidning.
Lånar och lånar ut bil, annat transportmedel, biltillbehör
Vattnar blommor och tar in posten (tex på semestern)
Tar emot paket och andra bud
Reparerar och lagar
Pysslar om, tar hand om en lokal/yta tillsammans
Handlar, transporterar och lyfter
Byter tvättstugepass eller andra tidsbokningar
Vaktar hunden, katten, barnet
Annat:
Om du skrev 'annat', berätta vad det kan vara:
Lägg gärna till om du har tankar om Lånelådan som dykt upp när du har fyllt i den här enkäten.
Mycket stort tack för din medverkan!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy