75-A HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO HERRERA DEL DUQUE

30-a de junio ĝis 4-a de julio 2016

Plenigu tiun ĉi aliĝilon, kaj premu en la suba butono "Aliĝi". Oni ankaŭ povas printi la formularon
en pdf, troveblan en la retejo http://www.esperanto.es/hef/images/kongreso/herrera/ALIGHILO_KONGRESO_2016.pdf
kaj sendi ĝin al la sidejo de HEF per poŝto aŭ per la retadreso kongreso@esperanto.es"

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  KOTIZOJ

  Aliĝo ĝis la 28-a de februaro 2016 (1) Membro de HEF 35€ Ne membro de HEF 45€ Juna membro de HEF (malpli ol 30) (2) 25€ Junulo nemembranta en HEF (malpli ol 30) 30€ Inter la 1-a de marto kaj la 15-a de majo 2016 (1) Membro de HEF 45€ Ne membro de HEF 55€ Juna membro de HEF (malpli ol 30) (2) 35€ Junulo nemembranta en HEF (malpli ol 30) 40€ Post la 16-a de majo 2016 kaj surloka aliĝo Membro de HEF 55€ Ne membro de HEF 65€ Juna membro de HEF (malpli ol 30) (2) 45€ Junulo nemembranta en HEF (malpli ol 30) 50€ La aliĝo estas senpaga por nepraj akompanantoj de handikapuloj kaj naskiĝintoj post 31-12-1995. Se vi volas partopreni la kongreson, sed vi havas ian malfacilaĵon, bonvolu kontakti la organizantojn. (1) La efektiva dato estos tiu de ricevo de pago. (2) Sama rabato estas aplikebla al lernantoj de Esperanto ĉeestantaj kursojn organizitajn de grupoj aligitaj al HEF, komenciĝintajn inter septembro 2015 kaj aprilo 2016 Bonvolu pagi la kotizon per nia konto ĉe Paypal (admin@esperanto.es) aŭ per enbankigo, nepre indikante la tekston "Kongreso" kaj vian nomon, en la bankokontoj de la “Federación Española de Esperanto”: TRIODOS BANK: ES24 1491 0001 2420 0926 4025 aŭ BBVA: ES85 0182 1252 3102 0401 1961.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  RIMARKOJ

  NOTO PRI PERSONAJ INFORMOJ: VIA NOMO KAJ DEVENLOKO APEROS EN RETA LISTO DE ALIĜINTOJ KAJ EN KONGRESLIBRO; VI RAJTAS SUGESTI LA MANIERON SUB KIU ĜI APERU. ONI PLANAS HAVIGI LISTON DE NOMOJ KAJ RETADRESOJ AL ĈIUJ KONGRESANOJ, SED VI RAJTAS PETI KE VI NE APERU EN TIU LISTO. CETERAJ INFORMOJ ESTOS ARKIVATAJ ĈE HEF KAJ UTILIGATAJ NUR POR INTERNAJ CELOJ