Formulari d'adhesió a la Declaració institucional: Tàrrega, ciutat per la igualtat, lliure de violències masclistes i de LGTBIfòbia
Des de la creació l’any 2007 de la Regidoria d’Igualtat l’Ajuntament de Tàrrega ha inclòs en la seva política municipal accions per a la consecució de la igualtat entre dones i homes i de prevenció, sensibilització i formació sobre les violències masclistes . Alguns exemples són les campanyes On són les dones targarines?, Digues prou, no estàs sola i L’equip = (igual).
Tot i això, l’Ajuntament reconeix que tots i els avenços aconseguits pel que fa a la igualtat entre dones i homes, encara queda molta feina a fer per tal que aquesta igualtat sigui efectiva i real, així com per a què s’erradiqui de forma definitiva la violència contra les dones.
Igualment l’Ajuntament reconeix que cal seguir treballant per al reconeixement, el respecte i la no discriminació de les persones LGTBIQ+, respectant els drets humans a l’autodeterminació personal i la diversitat sexual .
L’Ajuntament considera que per:
- Conquerir la igualtat entre dones i homes.
- Erradicar qualsevol tipus de violència masclista.
- Erradicar la LGTBIQfòbia.
Cal proclamar el seu ferm compromís amb aquests objectius i seguir treballant per aconseguir-los, és per aquests motius que:

El Ple de l’Ajuntament de Tàrrega en data 18 de desembre de 2019 acorda declarar Tàrrega, ciutat per la igualtat, lliure de violències masclistes i de LGTBIQfòbia.

PRIMER.- Com a ciutat per la igualtat es compromet a:
1. Mostrar el més ferm rebuig al discurs masclista que reacciona davant l’avenç de la igualtat amb les seves armes tradicionals, l’agressivitat i el menyspreu.
2. Refermar el nostre compromís amb les polítiques d’igualtat per aconseguir que les dones puguin gaudir plenament dels seus drets de ciutadania, tenint en compte les seves necessitats i demandes, amb l’objectiu de construir una societat més equitativa i justa.
3. Seguir garantint el benestar de les dones amb serveis i prestacions corresponents a una societat que vol avançar en la coresponsabilitat entre dones i homes en tots els àmbits.
4. Fomentar la presència de dones en els espais de decisió i responsabilitat.
5. Garantir a totes les dones l’exercici del seus drets reconeguts en els diversos marcs jurídics.
6. Donar visibilitat a les dones que, al llarg de la història, han lluitat per la llibertat i els drets de les dones.
7. Fomentar els sabers i el talent femení, i donar suport a les actuacions que visibilitzin les capacitats i potencialitats de les dones.
8. Promoure l’aplicació de polítiques públiques amb perspectiva de gènere, tant dins dels organismes públics competents com en els espais socials, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
9. Donar suport a la feina feta realitzada pel conjunt d’entitats de Tàrrega, especialment les associacions de dones, que treballen per l’assoliment de la igualtat entre dones i homes.

SEGON.- Com a ciutat lliure de violències masclistes es compromet a:
10. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violència masclista que pateixen les dones només pel fet de ser dones.
11. Reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per erradicar-la.
12. Treballar per integrar les violències sexuals als circuits i protocols de violència masclista existents a Tàrrega per tal que puguin detectar de forma efectiva aquest tipus de violència i derivar als serveis pertinents per recuperar i reparar les dones que l’han viscuda.

TERCER.- Com a ciutat lliure de LGTBIQfòbia es compromet a:
13. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violència contra les persones trans* o amb una identitat de gènere que no es correspon amb el binarisme de gènere (mascle = home / femella = dona).
14. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violència contra les persones amb una orientació sexual diferent a l’heterosexual.
15. Reconèixer el dret de totes les persones a viure sense violència LGTBIQfòbica i posar tots els mitjans al seu abast per erradicar-la.
16. Treballar per integrar totes les identitats de gènere i tots els tipus d’orientació sexual als circuits i protocols de violència LGTBIQfòbica que puguin acabar fent-se a Tàrrega per tal que puguin detectar de forma efectiva aquest tipus de violència i derivar als serveis pertinents per recuperar i reparar les persones que l’han viscuda.

QUART.- Com a ciutat per la igualtat, lliure de violències masclistes i lliure de LGTBIQfòbia:
17. Refermar la voluntat de perseverar en la transformació de la nostra institució per a què l’aplicació de la perspectiva de gènere marqui la fulla de ruta de les polítiques municipals.
18. Destacar la importància de l’educació en els valors de la igualtat de gènere, la solidaritat i el respecte a l’altre des de les edats més joves per a la construcció d’una societat responsable i compromesa amb la ciutadania.
19. Impulsar durant tot l’any actuacions i campanyes específiques de sensibilització, prevenció i educació i sempre en coordinació i col·laboració amb les associacions del municipi, especialment les de dones, les institucions i les entitats socials que treballen per erradicar aquesta xacra per fomentar:
- Unes relacions igualitàries lliures de tot tipus de violència masclista.
- L’apoderament de les dones i la seva visibilització això com una societat igualitària.
- El respecte a qualsevol persona sigui quina sigui la seva identitat de gènere o la seva orientació sexoafectiva.
20. Commemorar anualment els següents dies:
- 11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.
- 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
- 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBifòbia.
- 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGBT+.
- 15 d’octubre, Dia Internacional de les Dones Rurals.
- 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.
21. Commemorar de forma rotatòria, una o dues jornades anualment, els següents dies:
- 19 de febrer, Dia Internacional contra l’Homofòbia en el Futbol.
- 31 de març, Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere.
- 26 d’abril, Dia de la Visibilitat Lèsbica.
- 28 de maig, Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones.
- 18 d’octubre, Dia Mundial de la Menopausa.
- 24 d’octubre, Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans.
- 26 d’octubre, Dia de la Visibilitat Intersex.
- 20 de novembre, Dia de la Memòria Transgènere.
22. Seguir oferint els recursos necessaris, en coordinació amb altres administracions, per a garantir:
- El dret de les dones a la seva salut i a viure lliures de violència masclista.
- El dret de totes les dones a viure en una societat realment igualitària.
- El dret de qualsevol persona a decidir sobre la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere i la seva orientació sexoafectiva de forma lliure i sense risc per a ella.

Aquest formulari vol recollir les adhesions tant institucionals d'associacions, administracions, entitats, com individuals a aquesta Declaració.
Forma jurídica *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy