Упитник о ставовима родитеља / других законских заступника према школском спорту
НАПОМЕНА: Школски спорт подразумева организоване наставне и ваннаставне активности у школи, у оквиру предмета физичко и здравствено васпитање, укључујући спортске секције, школска спортска такмичења (унутар школе и између школа), недељу школског спорта, односно, све спортске активности обухваћене годишњим планом рада школе.

Напомена: На демографска питања одговара се заокруживањем једног од понуђених одговора.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Пол: *
Ниво образовања: *
Ваше дете / деца се бави / баве школским спортом? *
Ваше дете / Ваша деца тренира/ју неки спорт ван школе? *
Уколико тренира/ју, наведите који спорт је у питању?
Колико дуго тренирају? *
Ваше године старости? *
Ниво Ваше физичке активности: *
Ваш радни статус: *
Тип насеља у којем живите: *
Пун назив школе коју похађа Ваше дете / Ваша деца: *
Назив места/општине где се налази: *
Напомена : На наведене тврдње одговара се заокруживањем једног од понуђених одговора.
Тврдње *
У потпуности се не слажем
Углавном се не слажем
Немам став
Углавном се слажем
Слажем се у потпуности
Ангажовање у школском спорту позитивно утиче на здравље деце.
Ангажовање у школском спорту позитивно утиче на социјализацију деце.
Ангажовање у школском спорту развија одређене базичне моторичке способности (брзину, снагу, издржљивост, гипкост, равнотежу, прецизност и координацију) и окретност код деце.
Бављење школским спортом повећава отпорност организма на поједине болести.
Бављење школским спортом доприноси свестраном развоју личности.
Бављењем школским спортом стиче се значајно животно искуство.
Дете ми је безбедно када је ангажовано у школском спорту.
Свестан /на сам значаја и потребе ангажовања деце у школском спорту.
Школа коју похађа моје дете / моја деца има справе и реквизите за бављење школским спортом.
Школа има довољно отворених спортских терена (у дворишту).
Школа има адекватно опремљену салу за физичко васпитање.
Школска стручна већа доприносе развоју школског спорта.
У школи се цене ученици који наступају у школском спорту.
Школа укључује родитеље у недељу школског спорта и друге школске спортске активности.
Причињава ми задовољство да посматрам школска такмичења свог детета / своје деце.
Позитивно мишљење о школском спорту преносим осталим родитељима.
Трудим се да и осталу децу мотивишем да се баве школским спортом.
Имам поверења у наставнике/це који/је раде с децом у школском спорту.
Спреман /на сам да се посредно ангажујем у активностима школског спорта.
У могућности сам да материјално помогнем школски спорт.
Заинтересован /на сам да се организационо укључим у школски спорт.
Редовно навијам на школским спортским такмичењима свог детета / своје деце
Школска спортска такмичања мог детета / моје деце су прироритет тога дана.
Својим ангажовањем у школском спорту, дајем позитиван пример свом окружењу.
Простор за Ваш коментар или Вашу сугестију:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy