Socjoterapia - edycja 2
Email address *
Imię opiekuna/rodzica dziecka *
Your answer
Nazwisko opiekuna/rodzica dziecka *
Your answer
Telefon do opiekuna/rodzica dziecka *
Your answer
Adres opiekuna/rodzica dziecka *
Your answer
Imię dziecka *
Your answer
Nazwisko dziecka *
Your answer
Wiek dziecka *
Proszę krótko opisać główne problemy dziecka. *
Your answer
Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapisem na zajęcia socjoterapeutyczne. O zakwalifikowaniu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Dalsze informacje zostaną przesłane do Państwa mailowo lub telefonicznie. *
Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA”, pl. św. Macieja 5, 50-244 Wrocław. • dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana rodziny przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz udzielania potrzebnej pomocy rodzinie. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt f ustawy jw.• dane osobowe mogą być przekazane organizacjom, instytucjom, firmom oraz osobom współpracującym ze Stowarzyszeniem w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom oraz instytucjom sprawującym kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. • dane osobowe Pani/Pana oraz rodziny będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia rozliczenia zadania w którym, Pani/Pan uczestniczyli jako beneficjenci.• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu.• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.• podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udzielenia pomocy. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z pomocy Stowarzyszenia. *
Zobowiązuje się do uczestniczenia minimum w 80% zajęć. W przypadku większej liczby nieobecności przyjmuje do wiadomości, że podopieczny zostanie skreślony z listy uczestników bez możliwości powrotu. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service