แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา
ขอความร่วมมือให้นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน
*** ตอบแบบสอบถามเฉพาะ นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว เท่านั้น
1. รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา (หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ให้พิมพ์ว่า "ไม่ทราบ") *
Your answer
2. ชื่อ นามสกุล *
Your answer
3. ประเภทการเรียน *
4. ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา *
5. สาขาที่สำเร็จการศึกษา *
6. ปัจจุบัน ศึกษาต่อ หรือ ทำงานแล้ว *
7.1 ถ้าศึกษาต่อ ศึกษาต่อใน คณะใด/สาขาใด/ชื่อสถานบันใด/จังหวัดอะไร
Your answer
7.2 ศึกษาต่อ ตรงตามสาขาที่สำเร็จการศึกษาหรือไม่
8.1 ถ้าทำงานแล้ว ทำงานในตำแหน่งใด/บริษัทใด/จังหวัดอะไร
Your answer
8.2 ทำงาน ตรงตามสาขาที่สำเร็จการศึกษาหรือไม่
9. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
10. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
11. นักเรียน - นักศึกษา มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับวิทยาลัย หรือ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms