LingvaFest hľadá rečníkov, lektorov a interpretov.
Chcete byť aktívnym účastníkom jazykového festivalu? Alebo poznáte niekoho, kto by bol vhodný kandidát? Tak vyplňte náš formulár tu dole a môžete sa stať súčasťou tejto veľkej „jazykovej oslavy“, akou má náš LingvaFest byť. Pôjde v prvom rade o oslavou jazykov, ukážky rôznych kultúr a s nimi spojených jazykov ale aj rýchlokurzy rôznych (aj exotických) jazykov, prednášky, tipy na učenie, súťaže, tvorivé dielne, kultúrne predstavenia a mnoho iného.
Veríme, že navrhnete zaujímavé prednášky, náučné i zábavné workshopy, kultúrny program alebo možno aj neobvyklé aktivity. Svoje návrhy do programu pošlite vo forme tohto vyplneného formuláru. Prihlášky do programu prijímame do 7. 9. 2018. Radi by sme od vás dostali návrhy na niektorý z týchto štyroch typov programov:
Prednášky – na hocaké témy, týkajúce sa jazykov (motivačné, lingvistické, metodické...), pre rôzne publikum (študenti, učitelia, jazykovedci, samouci, seniori...) – upresniť môžete priamo vo formulári. Dĺžka: max. 45min.
Tvorivé dielne (Workshopy) – niečo praktickejšie pre aktívnych účastníkov. Ako sa učiť, čo sa učiť, možnosť si otestovať nejaké nové metódy, pomôcky, kaligrafia... Veď vy už sami lepšie viete, čo ponúknuť :). Dĺžka: max. 45min.
Rýchlokurzy jazykov („Degustačné“ lekcie) – viete jazyk a viete ho aj učiť, alebo by ste ho chceli priblížiť ostatným? Tak prečo to nedokázať aj počas LingvaFestu! Krátke „ochutnávkové“ kurzy rôznych jazykov budú prebiehať paralelne v jazykových učebniach (po 25 osôb). Dĺžka: max. 45min.
Kultúrne predstavenia – spev, tanec, divadlo, bojové umenia, fotovýstava, či ešte niečo iné? Toto všetko môžete ponúknuť – jazyk a kultúra idú k sebe – preto by sme radi prezentovali aj rôzne krajiny a ich kultúry i v širšom kontexte. Takže hor sa do toho! Kultúre sa u nás na LingvaFeste medze nekladú :). Dĺžka: max. 45min.

Do you wish to be an active participant of the festival? Or do you know someone who would? Fill out the form below and register to officially contribute to the "language festival", which LingvaFest has set out to be. The big picture here is complete celebration of languages, examples of cultures and their languages as well as (exotic) language crash courses on top of talks, learning know-how, competitions, workshops, culture shows and many others.
We believe that interesting talks, educational and fun workshops, cultural programmes and perhaps out of ordinary activities will be submitted. Send your proposals using the form below. Applications are being accepted until 7th September 2018. We are looking for the following four kinds of submissions:
Talks - related to languages in any way (motivational, linguistic, methodological...), for varied audience (students, teachers, linguists, autodidacts, seniors...) - you can further specify this in the form. Length: max. 45min.
Workshops - something that's a bit more on the active side of things for those who prefer to participate. How to learn, what to learn, an opportunity to test out new methods and materials, calligraphy... Well, we're sure you know better than us what you'd like to share with others here :). Length: max. 45min.
Language crash courses ("Have a taste of..." lessons) - Do you speak a language and you can teach it as well, or you'd like to bring people's attention to it? Take advantage of the opportunity! LingvaFest is the ideal occasion for short lessons which let you get a taste of a language which will be taking place in parallel in language classrooms (capacity of 25 people each). Length: max. 45min.
Culture shows - singing, dancing, theater, martial arts, exhibitions and perhaps even more? All of this, is what we're looking for - language and culture are a match made in heaven - hence we would like to present a wide range of countries as well as their cultures in a broader context. So come on with your awesome submissions! Culture has no limits with us at LingvaFest :). Length: max. 45min.

Email address *
Vaše meno *
Your name
Your answer
Vaše priezvisko *
Your surname
Your answer
Vaša organizácia/firma (vynechajte, ak sa vás to netýka)
Your organization/company (leave empty if not applicable)
Your answer
Miesto bydliska/sídlo firmy
Place of residence / company headquarters
Your answer
Druh programu
Type of programme
Preferovaný deň vystúpenia
Preferred day
Podrobnosti o prednáške, workshope, jazykovej lekcii alebo kultúrnom vystúpení, ktoré nominujete / Description of the proposed talk, workshop, language crash course or culture show *
(Nadpis plus 50-100 slov popisujúcich navrhovaný 45 minútový program. Ak sa nominujete na lekciu jazyka, prosím, zadajte tu jazyk, ktorý budete vyučovať a jeho úroveň). / (Title and 50 - 100 words describing the proposed 45 minute programme. Please specify the language and the target level for language courses).
Your answer
Ponúkam do programu (Seba či svojho známeho?) *
Person I am registering for the programme (myself or an acquaintance?)
Krátke info o prednášajúcom/lektorovi/interpretovi (o vás, ak sa nominujete sami) *
Short description of the talker/artist/lecturer (or you, if you're registering yourself)
Your answer
Poznámky
Comments
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service