PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE A NIVELL MUNICIPAL
A continuació tens els diferents punts que presenta el PSOE en el seu Programa Local. Ara tens l'oportunitat de votar cada punt, i aixina podrem valorar el grau d'acceptació que cada punt presenta.
Es valorarà en una escala de 0 a 10, sent :
El Valor 0 equivaldria un molt poc apropiat, de molt poc valor, molt poc important, no val gens la pena,una vertadera xorrada,...
El valor 10 equivaldria a molt apropiat, boníssima proposta, fenomenal, molt important, molt necessari,etc
Un valor que no arribe al 5 per tant seria considerat com a un suspens per a eixe punt, i a partir del 5 seria un aprovat
1. Condicionar l'antiga escola com a centre de jocs i ensenyament per als xiquets *
2. Pintar i posar els gronxadors que es van llevar de davant del patronat al parc de la piscina *
3. Pintar el poliesportiu i condicionar-lo de porteries *
4. Crear un equip de pilota valenciana amb el nom d'Alcoleja i si fora possible es farien cursets d'aprenentatge *
5. Posar en funcionament un programa de creació d’habitatge de protecció oficial, amb cases noves, de qualitat, no massa grans i econòmicament assequibles *
6. Condicionar la llar de la joventut: el local que hi ha al costat de l'escola (televisió, ordinadors amb connexió a internet) i millorar el mobiliari *
7. Condicionar “l'asilo” com a centre de coordinació social. La idea és dinamitzar i estructurar tota l'ajuda possible per a la gent gran, facilitant que pogueren quedar-se al poble *
8. Fer activitats de rehabilitació tant física con cognitiva *
9. Donar servei de perruqueria *
10. Donar servei de podologia *
11. Coordinació amb altres instàncies sanitàries (metge, infermer,…). *
12. Implantació de la teleassistència *
13. Coordinar el programa global d'alimentació per als que ho necessiten *
14. Fer un acord amb la societat de regants (d'Alcoleja i de Beniafé) per poder incloure les séquies i les basses com a patrimoni de l'Ajuntament com una mesura de protecció per a que cap particular puga escripturar-se aquestes propietats *
15. Condicionar el camí de l'Aitana (que puja a la font de l'Arbre) *
16. Condicionar els camins xicotets d'entrada als bancals, per a facilitar l'accés als propietaris *
17. Gestionar l’aigua: Recuperació de la font del poble i dels depòsits antics *
18. Condicionar la font de Beniafé, higienitzant totes les eixides d'aigua prèvies a Beniafé i eliminant les connexions no autoritzades *
19. Posar una xicoteta depuradora a Beniafé *
20. Millorar el clavegueram i la resta dels carrers del poble *
21. S’acabarà de condicionar la casa del mestre i es rendibilitzarà *
22. En el Carrer Serra Lloret (enfront de casa Lolita i Antonio Pujol) es millorarà l’escala i es farà una fonteta *
23. Pàrquing. Donar un nou accés a una zona del poble. Crear una zona d'aparcament, àrea recreativa, accés a la plaça del Palau *
24. Donar una eixida natural des del carrer Serra Lloret fins a la carretera que puja al Pla del Cirer *
25. Crear un accés de minusvàlids a la piscina *
26. Reparar les humitats de l'ermita de Beniafé *
27. Cripta de l'església: condicionar-la i així poder visitar-la i passar a ser un recurs turístic més del poble *
28.Establir un acord amb la Cooperativa per restaurar l’Almàssera i donar-li diversos usos, Museu i el nou Ajuntament *
29. L’edifici de l’Ajuntament actual,passaria a ser utilitzat per a usos múltiples (centre de salut, oficines de la cooperativa, local dels pensionistes *
30. Antiga era de Beniafé: condicionament com a mirador amb panells explicatius diversos *
31. Crear rutes de senderisme estructurades i senyalitzades *
32. Crear un mapa per a poder localitzar les fonts del Terme *
33. Adequació de la senda d'Alcoleja a Penàguila pel camí dels Olivars evitant així els perills d'anar per la carretera *
33. Adequació de l'antic femater (basurero) com a zona verda *
34. Recuperació del camí d'unió entre Beniafé i Ares del Bosc *
35. Arreglar el tram que queda de camí de Beniafé fins al pont *
36. Ajudar a la societat musical per a que puga crear l'escola de música *
37. Organitzar una programació d'actes anual per al Patronat (cine, festes, xarrades,..) *
38. Formació de persones grans en les Noves Tecnologies *
39. Posar a la web de l'Ajuntament tota la informació rellevant del poble, tant administrativa (actes de plenaris, convocatòries, edictes,...) com actes, obres, projectes i festivitats *
40. Implantar accés a internet via WiFi per a tot el poble *
41. Implantar un sistema de vídeo-vigilància a les eixides del poble *
42. Canviar la normativa de gossos per a poder establir multes i evitar les defecacions improcedents. Cens dels gossos. Es crearan punts pipi-caca i llocs amb bossetes per als excrements dels animals *
43. COMENTARIS I VALORACIONS
Aquí et deixe la possibilitat de fer les valoracions que consideres oportunes sobre algun punt que abans has valorat, o també tens la oportuniutat de proposar algun punt o aspecte que no s'ha tingut en compte. Agrairia que fores respectuós. Gràcies. Rafa
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service