แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 35 (เกณฑ์เก่า) ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2564
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 35 (เกณฑ์เก่า) ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2564 กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของท่านก่อนกรอกข้อมูลการสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
Email address *
ขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของคณะศึกษาศาสตร์อย่างเคร่งครัด *
ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร (กรุณาระบุคำนำหน้า นาย,นาง,นางสาว) *
หลักสูตรที่ต้องการสมัคร *
ต้นสังกัด (ตัวอย่าง สพป.ชลุบรี เขต 1, สพม. เขต 18) *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Burapha University.