Pieteikums festivālam "Jaunieši iesaistās"

Jauniešu NVO festivāls tiek organizēts ar mērķi veicināt savstarpējo pieredzes apmaiņu un sadarbību starp organizācijām visā Latvijā.

Festivāla programma:
10:00-12:00 Iekārtošanās;
12:00-15:00 "Es zinu!" - organizāciju piedāvātās meistarklases par dažādām tēmām;
15:00-18:00 „Es daru!" - organizāciju piedāvātās radošās darbnīcas jaunu prasmju apguvei;
18:00-21:00 "Es protu!" - organizāciju priekšnesumi un ballīte ar DJ.
Pasākumā tiks nodrošināts: dažāda veida izglītojošas darbnīcas, tematiskas meistarklases, diskusijas, valodu klubi, dzīvā bibliotēka, priekšnesumi, Eiropas jaunatnes foruma tiešraide, āra pasākumi pilsētvidē. Organizāciju pārstāvjiem pasākuma laikā tiks nodrošinātas siltas pusdienas, vakara daļā tiks nodrošinātas uzkodas un dzērieni.

Organizāciju ieguvumi piedaloties festivālā:
 Pieredzes apmaiņa ar citām organizācijām;
 Līdzdalība Jauniešu NVO Sadarbības kartes veidošanā;
 Jauniešu informēšana par organizācijas piedāvātajām iespējām;
 Jaunu biedru un brīvprātīgo piesaiste organizācijas darbībā;
 Plašākas sabiedrības iepazīstināšana ar organizācijas darbību, atbalstītāju piesaiste.
 Pasākums tiks organizēts Eiropas Jaunatnes konferences laikā, nodrošinot ārvalstu viesiem iespēju piedalīties un tuvāk iepazīties ar Latvijas jaunatnes organizācijām un to darbību.

Festivālu rīko Latvijas Jaunatnes padome ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu un sadarbībā ar informatīviem atbalstītājiem un LJP dalīborganizācijām.

Pieteikšanās līdz 10.februārim.

Papildus informācija: Linda Kalniņa, pasākuma koordinatore – linda.kalnina@ljp.lv, mob.tālr.: 27723995
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question