8.December
Email address *
I hvilken grad er din organisations udviklingsprojekter kendetegnet af:
lange faseopdelte processer og fokus på at overholde planer
korte sprints fokuseret på læring
Submit
This form was created inside of Socialsquare.