Pieteikšanās anketa RTU Karjeras dienas 2017 pasākumam "Sarunu bibliotēka: Profesiju plaukts".

Sarunu bibliotēka ir veidota, iedvesmojoties no “dzīvās bibliotēkas” formāta, kur cilvēki kļūst par “dzīvajām grāmatām” un dalās ar interesentiem savos stāstos, un tas sniedz iespēju veidot dzīvu personisku dialogu.

Karjeras dienas "Sarunu bibliotēkā" būs atrodami 13 dažādu jomu profesionāļu stāsti.
Studentiem tiks piedāvāta iespēja uzdot jautājumus par profesijām, to izvēles procesu, veiksmēm, grūtībām, darba ikdienu u. c.

Tālāk atradīsiet pieteikšanās formu, kurā varat izvēlēties sarunai 1 līdz 3 profesionāļus no 13, un rezervēt katrai sarunai vienu no 6 piedāvātajiem laikiem

Laiks: 2017. gada 2. marts, 11.00–14.00
Sarunas notiek sešās sesijās: 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Vieta: Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, konferenču zāle Nr. 1.


The Communication Library has been created inspired by the Living Library where people become “alive books” and share their stories with any interested parties, thus creating a live personal dialogue.

During RTU Career Day, on the Profession Shelf of the Communication Library 13 stories of professionals representing different fields will be found. Students will be given an opportunity to ask questions and gain information on career opportunities, job selection process, success stories and difficulties, as well as daily work routine, etc.

Further you can choose 1-3 professionals from 13 to talk with and reserve one of 6 offered times.

Time: 2 March 2017 at 11:00 am–2:00 pm
Six Discussion Sessions: at 11:00 am, 11:30 am, 12:00 pm, 12:30 pm, 1:00pm, and 1:30 pm
Place: Kipsala International Exposition Center, Conference Room No. 1

  This is a required question
  Please enter a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Instrukcija

  Sarunu sesijas garums ir 20 minūtes, tā notiks grupā līdz 3 studentiem. Vietu skaits ir ierobežots, par Jūsu dalības apstiprināšanu vai neapstiprināšanu saņemsiet e-pastu. Tālāk atradīsiet pieteikšanās formu, kurā varat izvēlēties sarunai 1 līdz 3 profesionāļus no 13, un rezervēt katrai sarunai vienu no 6 piedāvātajiem laikiem: 1. Ķīmiķis, ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļā. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2. Tehniskais režisors, Tiesraideslv 3. Finanšu speciāliste, biznesa kontroliere, SIA ABB 4. Pārdošanas vadītājs, Hilti Services Limited 5. Būvinženieris, Hilti Services Limited 6. Energoefektivitātes inženieris, SIA Salaspils Siltums 7. Digitālās attīstības vadītājs, AS SEB banka 8. Dizaineris, Design Elevator 9. Rekrutēšanas un atlases daļas priekšnieks, NBS Rekrutēšanas un atlases centrs 10. IT atbalsta dienesta Komandas vadītājs, SIA Circle K Latvia 11. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris, Veselības aprūpes risinājumu servisa vadītājs, Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle 12. Kapitālieguldījumu pārvaldes vadītājs, AS Rietumu banka 13. IT Jomas vadītājs, Maksājumu un depozītu IT daļa, AS SWEDBANK Conversation sessions duration is 20 minutes, in each will participate 3 students. The number of participants is limited, so you will receive confirming or refusing email. Further you can choose 1-3 professionals from 13 to talk with and reserve one of 6 offered times. 1. Chemist, Chemicals and Hazardous Waste Department, State Ltd Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre 2. Technical Director, Tiesraideslv 3. Financial Specialist, Business Controller, Ltd. ABB 4. Sales Manager, Hilti Services Limited 5. Civil Engineer, Hilti Services Limited 6. Energy Efficiency Engineer, Ltd. Salaspils Siltums 7. Head of Digital Banking, SEB bank Latvia 8. Designer, Design Elevator 9. Head of Recruitment and Selection Unit, National Armed Forces Recruitment and Selection Centre 10. IT Help Desk Manager, Circle K 11. Medical Engineer, Healthcare Solutions Customer Service Manager, Siemens Osakeyhtio Latvia 12. Head of Wealth Management, Rietumu Bank 13. IT Manager, IT Payment and Deposit Department, SWEDBANK