แบบสอบถาม สัปดาห์ที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขณะนี้ได้ทำการปิดรับการตอบแบบสอบถามแล้ว ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy