สำหรับผู้ขอให้ทำวิจัย/วิทยานิพนธ์
ขอให้กรอกสั้นๆ ข้อมูลทั้งหมดจะถุกเก็บไว้เป็นความลับ
Email address *
งบประมาณที่พอจะสนับสนุน *
งบประมาณที่ลูกค้าจ่ายไหว และยินดีให้เราช่วย ราคาต่อบท (คุณภาพตามราคาค่าจ้างและแล้วแต่ผู้วิจัยในกลุ่มที่มีน้ำใจช่วยเหลือ)
ชื่อเรื่องวิจัยโดยประมาณ *
จำนวนที่จะเก็บแแบบสอบถาม *
รูปแบบวิจัย *
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง *
สถานที่ที่จะลงทำวิจัย *
คีย์เวิร์ด คำหลักๆที่สำคัญ *
ตัวแปรต้น/สาเหตุ (มีหลายสาเหตุ) *
ตัวแปรตาม/ผลที่มาจากเหตุ *
คำถามงานวิจัย/สมมติฐาน *
รูปแแบบการเขียนยึดตามมหาวิทยาลัยใด
ภาพกรอบแนวคิด
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service