Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii COVID-19
Szanowni Państwo,

Instytut Badawczy Dróg i Mostów przeprowadza badanie mające na celu ocenę wpływu pandemii COVID-19 na zmiany zachowań i nawyków podróżowania w miastach. Interesuje nas Państwa opinia na temat działań antykryzysowych, które zostały podjęte w obszarze transportu miejskiego. Zapraszamy do podzielenia się opinią na ten temat i wypełnienia poniższej ankiety. Badanie jest poufne, co oznacza, że ankieta zostanie wykorzystana jedynie do celów związanych bezpośrednio z prowadzonym badaniem. Wyniki badania zostaną przedstawione w postaci zbiorczych opracowań statystycznych, bez wskazywania jakie odpowiedzi zostały udzielone przez poszczególnych respondentów.

Dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.
Proszę określić, w jaki sposób przemieszcza się Pan/i najczęściej na terenie swojego miasta? (można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź)? *
Required
Proszę określić, jak często korzystał/a Pan/i z następujących środków transportu przed pandemią COVID-19?
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Raz na miesiąc
Rzadziej
Nie korzystam
Pieszo
Autobusem
Tramwajem
Trolejbusem
Metrem
Pociągiem
Rowerem prywatnym
Miejskim rowerem publicznym
Samochodem Służbowym
Własnym samochodem (jako kierowca lub pasażer)
Wypożyczonym samochodem np. Panek
Podróżując z inną osobą jej autem
Uber, Bolt, Lyft etc.
Taxi
Prywatną hulajnogą elektryczną
Wypożyczoną hulajnogą elektryczną
Pozamiejskim transportem zbiorowym (np. bus, autobus, pociąg)
Hulajnogą nieelektryczną / na deskorolce / wrotkach
Prywatnym motocyklem
Wypożyczonym motocyklem
Podróżując z inną osobą jej motocyklem
Clear selection
Proszę określić, jak często korzystał/a Pan/i z następujących środków transportu w czasie pandemii COVID-19?
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Raz na miesiąc
Rzadziej
Nie korzystam
Pieszo
Autobusem
Tramwajem
Trolejbusem
Metrem
Pociągiem
Rowerem prywatnym
Miejskim rowerem publicznym
Samochodem Służbowym
Własnym samochodem (jako kierowca lub pasażer)
Wypożyczonym samochodem np. Panek
Podróżując z inną osobą jej autem
Uber, Bolt, Lyft etc.
Taxi
Prywatną hulajnogą elektryczną
Wypożyczoną hulajnogą elektryczną
Pozamiejskim transportem zbiorowym (np. bus, autobus, pociąg)
Hulajnogą nieelektryczną / na deskorolce / wrotkach
Prywatnym motocyklem
Wypożyczonym motocyklem
Podróżując z inną osobą jej motocyklem
Clear selection
Zazwyczaj podróż składa się z kilku etapów. Proszę wskazać jak wyglądała Pana/i typowa podróż przed pandemią COVID-19? Przykładowo: pieszo, autobusem, pieszo.
Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4
Pieszo
Autobusem
Tramwajem
Trolejbusem
Metrem
Pociągiem
Rowerem prywatnym
Miejskim rowerem publicznym
Samochodem Służbowym
Własnym samochodem (jako kierowca lub pasażer)
Wypożyczonym samochodem np. Panek
Podróżując z inną osobą jej autem
Uber, Bolt, Lyft etc.
Taxi
Prywatną hulajnogą elektryczną
Wypożyczoną hulajnogą elektryczną
Pozamiejskim transportem zbiorowym (np. bus, autobus, pociąg)
Hulajnogą nieelektryczną / na deskorolce / wrotkach
Prywatnym motocyklem
Wypożyczonym motocyklem
Podróżując z inną osobą jej motocyklem
Clear selection
Zazwyczaj podróż składa się z kilku etapów. Proszę wskazać jak aktualnie wygląda Pana/i typowa podróż? Przykładowo: pieszo, autobusem, pieszo.
Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4
Pieszo
Autobusem
Tramwajem
Trolejbusem
Metrem
Pociągiem
Rowerem prywatnym
Miejskim rowerem publicznym
Samochodem Służbowym
Własnym samochodem (jako kierowca lub pasażer)
Wypożyczonym samochodem np. Panek
Podróżując z inną osobą jej autem
Uber, Bolt, Lyft etc.
Taxi
Prywatną hulajnogą elektryczną
Wypożyczoną hulajnogą elektryczną
Pozamiejskim transportem zbiorowym (np. bus, autobus, pociąg)
Hulajnogą nieelektryczną / na deskorolce / wrotkach