Anketa
Važení členovia a sympatizanti iniciatív Veda chce žiť! a Žijem vedu. Pripravili sme pre Vás krátku anketu, týkajúcu sa možných návrhov na zlepšenie fungovania vedy na Slovensku. Na záver ankety môžete doplniť ďalšie návrhy. Vaše hodnotenie a návrhy môžete zdieľať aj na našich FB stránkach alebo poslať mailom: vedachcezit@savba.sk a/alebo zijemvedu@gmail.com, najlepšie do konca augusta 2019.
Zlepšenie fungovania vedy na Slovensku
Závery ankety budeme sumarizovať a jednotlivé body, ktoré sa týkajú vládnej politiky, by sme poslali relevantným demokratickým stranám ako námet pre ich možné začlenenie do ich volebných programov pre parlamentné voľby 2020.
Veda a vzdelávanie sú kľúčové pre ďalší rozvoj našej krajiny. Presadiť vedu a vzdelávanie ako prioritu vládnej politiky.
5 points
Nezávislý medzinárodný audit slovenského výskumného priestoru. Akreditácia univerzít, ústavov SAV a rezortných ústavov medzinárodným panelom odborníkov. *
5 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Menovanie členov orgánov, ktoré rozhodujú o štátnej vednej politike (zameranie agentúr, vypisovanie a podmienky výziev a financovania projektov....), výlučne na základe transparentného výberového procesu.
5 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Zvýšiť financovanie vedy v priebehu štvorročného volebného obdobia zo súčasných ~0,8 % HDP na 1,6 % HDP. *
5 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Systematické a pravidelné navyšovanie grantových prostriedkov do vedy, ktoré by sa mali rozdeľovať súťažne a transparentne. *
5 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Podpora mladých začínajúcich vedcov: "installation" granty pre post-doktorandov na rozbeh vlastného projektu a postupne vlastnej skupiny, kariérne poradenstvo, stáže vo firmách, tréningy manažérskych zručností a soft skills, podpora start up inkubátorov a podnikateľských zručností, poradenstvo s registráciou patentov a rozbiehaním *
5 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Pravidelné hodnotenie efektívnosti grantových agentúr za účasti vedeckej komunity, v prípade potreby vytvorenie nových grantových agentúr.
5 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Hodnotenie vedeckých projektov v grantových agentúrach panelom zahraničných odborníkov.
5 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Sprofesionalizovať, stransparentniť a štandardizovať grantovú podporu pre aplikovaný výskum tak, aby hodnotenie aplikovaných projektov podliehalo rovnakým medzinárodným kritériám kvality ako grantová podpora v základnom výskume.
5 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Vytvoriť podmienky pre kvalitnú vedeckú prácu na Slovensku s cieľom prilákať vedcov zo zahraničia. Navýšiť postupne platy vedeckých pracovníkov na úroveň porovnateľnú s priemerom vedecky vyspelých krajín EU.
5 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Presadiť transparentné výberové konania na vedecké pozície, ktoré by mali byť inzerované aj na relevantných medzinárodných portáloch či v zahraničných vedeckých časopisoch.
5 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Vytvoriť také finančné a pracovné podmienky pre PhD študentov, aby sa prilákali kvalitní študenti aj zo zahraničia.
5 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Podporiť najlepších vysokoškolských pedagógov a vedcov, ktorí najviac zapájajú študentov do kvalitnej vedeckej práce.
5 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Transformácia ústavov SAV na VVI.
3 points
vôbec nie dôležité opatrenie
veľmi dôležité opatrenie
Vaše ďalšie návrhy na zmeny vo vede a vládnej politiky v oblasti vedy a vzdelávania:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service