Søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning
Barnehageeier kan søke Trondheim kommune om dispensasjon fra norm til pedagogisk bemanning. I Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 2 står det at:

“Kommunen kan innvilge dispensasjon fra §1 for inntil ett år av gangen dersom særlig hensyn tilsier det og barnerhageeier søke om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.”

Videre fremhever Forskriften under Departementets merknader i § 2 at dispensasjon kun skal brukes unntaksvis.

For å sikre at saken blir tilstrekkelig belyst og brukeres rett til medvirkning ivaretas, skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg legges ved en søknad om dispensasjon fra pedagognorm.

Videre trenger vi opplysninger om:

* Barnegruppas sammensetning (aldersgruppe og antall barn helplass- og deltplass)
* Barnegruppens behov
* Barnehagens fysiske miljø inne og ute
* Barnehagens totale bemanning
* Personalets kompetanse i barnehagen

I kommunes vurdering legges det vekt på barnehagens samlede bemanning og at den er tilstrekkelig for at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, jfr. barnehagelovens §26, første ledd.

Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning kan vurdere om det skal stilles vilkår ved innvilgelse av midlertidig dispensasjon. En søknad om dispensasjon fra lovkrav om pedagogisk bemanning skal kun brukes unntaksvis og ved særlige hensyn, og kan gis for ett år om gangen.
Email *
Barnehagens navn *
Eierform *
Required
Antall barn over 3 år (regnes for å være over 3 år fra og med august det året de fyller 3 år) *
Antall barn under 3 år *
Navn på styrer *
Telefonnummer *
Adresse *
Stillingsstørrelse det søkes dispensasjon for *
Fra dato *
MM
/
DD
/
YYYY
Til dato *
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trondheim kommune. Report Abuse